Projekty a s tím související činnosti

Doporučujeme všem klientům než si vyberou projekční kancelář, aby si důkladně rozmysleli z jakého stavebního materiálů dům chtějí postavit. Individuální projekt rodinného domu má pro klienta krom dispoziční volby také velkou výhodu a to materiálovou volbu.

Naše projekční kancelář dá klientovi doporučení, konečné slovo je však na zákazníkovi. Pro zpracování kompletní projektové dokumentace potřebujeme výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, místa a podmínky napojení na inženýrské sítě. Všechny tyto podklady naše projekční a architektonická kancelář může zajistit po dohodě se zákazníkem.

Projekt rodinného domu můžeme vytvořit od A až do Z, to znamená od zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace až po vyřízení stavebního povolení či vykonání stavebního dozoru až po kolaudaci. V případě vyřízení stavebního povolení spolupracujeme s lidmi, kteří se touto činností zabývají alespoň 15 let to znamená, že na některých stavebních úřadech přesně vědí co je potřeba udělat pro získání stavebního povolení nebo ohlášení.