Športové majstrovstvá s Nestlé 2015

Celoslovenské športové hry detí z detských domovov na Slovensku sa uskutočnia v stredu 17. 6. 2015 v športovom areáli obce Hybe vo futbale, volejbale a stolnom tenise a v piatok 19. 6. 2015 na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom v atletických disciplínach. Slávnostné nástupy sú plánované na 9.00 hod. a vyhodnotenia pretekov v čase 14.00-15.00 hod.

 

Celoslovenské športové hry detí z detských domovov na Slovensku budú vo vybraných súťažných disciplínach – v Hybiach vo futbale, volejbale, stolnom tenise a v Dubnici nad Váhom v atletike (beh na 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a štafeta 4 x 100 m). Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa súťažilo len do 17 rokov, teraz je aj kategória nad 18 rokov. V rámci krajských a celoslovenských športových hier bude samostatne hodnotená súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení na športových hrách. Športové hry sa v roku 2015 konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pána Jána Richtera. Víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať v Ostrave, v dňoch 26. – 28. 6. 2015 za účasti štátov: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko.

V základných kolách sa tohto projektu v SR zúčastnilo takmer 600 detí z detských domovov.

 

Dlhodobým cieľom projektu ,,Športové majstrovstvá s Nestlé“ je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode.

Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných.

Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku „…aby každé dieťa malo rodinu“. Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar si cení, že firma Nestlé myslí na deti z detských domovov a podporuje projekty v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Paper Life. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.