Darujte postihnutej Evelinke 2 % zo zaplatenej dane

Darovaním 2% z daní môžu jednotlivci i firmy pomôcť trojročnej Evelin Blinovej z Ostratíc pri Partizánskom, ktorá je od narodenia ťažko postihnutá – sama nechodí a nerozpráva. Trpí ochorením podobným detskej mozgovej obrne. Po absolvovaných niekoľkých vyšetrení a liečení potrebuje ďalšie. Tieto liečebné pobyty sú na Slovensku hradené najmä z vlastných finančných zdrojov a zdravotné poisťovne preplácajú len základné lekárske úkony. Evelinke pomáha aj občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým ADELI (APPA) v Piešťanoch, prostredníctvom ktorého je možné poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

,,Som matkou trojročnej Evelinky, o ktorú sa už dva roky starám sama, lebo jej otec nás po rozvode opustil. Som na predĺženej materskej dovolenke, lebo dcérka potrebuje celodennú opateru. Evelinka má od narodenia vážne zdravotné problémy – podobné detskej mozgovej obrne, preto ešte sama nechodí a nič nerozpráva. Chodíme po množstve lekárskych vyšetrení. Dvakrát sme absolvovali rehabilitácie v Medical ADELI Centre Piešťany – video z jej liečenia je aj na http://www.youtube.com/watch?v=0qpYIIZTTZo. Potrebovali by sme ďalšie liečenie v ADELI, ale nemáme finančné prostriedky. Prosíme všetkých dobrých ľudí – darcov o finančnú pomoc prostredníctvom poukázania 2 % dane“, obracia sa na verejnosť Lívia Blinová.

 

Medzinárodné rehabilitačné centrum ADELI, ktoré je v Piešťanoch už od roku 2004, prinavracia telesne postihnutým ľuďom – deťom i dospelým, zdravie. Keďže táto terapia i celé centrum je jedinečné, liečia sa tu pacienti z mnohých európskych, ale aj mimoeurópskych krajín. Každodenne lekári, terapeuti i samotní pacienti bojujú s následkami detskej mozgovej obrny, stavmi po úrazoch mozgu a ďalšími závažnými diagnózami prevažne neurologického pôvodu. Liečba v ADELI centre je síce mimoriadne účinná, ale slovenskí a českí pacienti si ju musia hradiť z vlastných prostriedkov, kým zahraniční sa môžu spoľahnúť na svoje zdravotné poisťovne. Naši pacienti podstupujú neľahkú cestu zozbierať dostatočné množstvo financií, aby mohli prejsť za krátky čas veľký kus cesty k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Zakladajúcimi členmi APPA boli Patrícia Hamříková, Maxim Raskin a Miriam Juhanesovičová.

 

Viac informácií je na www.appa.sk , pozrite si aj Evelinku a jej pokroky na : http://www.youtube.com/watch?v=0qpYIIZTTZo

 

Kontakt pre záujemcov o pomoc pre Evelinku:

Adresa asociácie: Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava.

IČO: 42 173 809

Poštová adresa APPA: Asociácia pomoci postihnutým Adeli, Hlboká 47, 921 01 Piešťany

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % dane: Ing. Martina Raskin (Orviská) – martina@adeli-method.com 0907/ 713 426