Účetní a daňová evidence

Základem úspěšného podnikání je správné vedení účetnictví. Povinnost vést účetnictví trápí všechny podnikatele a firmy. Začínáte podnikat, nebo již podnikáte a řešíte otázku, kdo vám povede daňovou evidenci, nebo potřebujete zpracovat daňové přiznání? Potom jste tady správně. Nabízíme vedení a zpracování účetní a daňové evidence pro fyzické osoby a zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby a daňové poradenství. Tyto služby zahrnují všechny související úkony týkající se daňové evidence či účetnictví jako jsou zpracování, rekonstrukce a kontroly daňové evidence či účetnictví a ostatní služby na základě dohody s klientem.

Nabízíme zpracování a podání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, daně silniční, daně z přidané hodnoty DPH. Daňové přiznání je vyplněno na základě zkontrolovaných údajů v daňové evidenci či účetnictví. Zastupujeme klienty při všech jednáních na finančním úřadě při podání daňového přiznání, na správě sociálního zabezpečení či u zdravotní pojišťovny při podávání přehledů. Nabízíme také zpracování mezd  a personalistiky, vypočítáme mzdy, odvody zdravotního a sociálního pojištění na základě dodaných podkladů. Vyhotovíme roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, srážkové daně, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Za dobu našeho působení jsme získali mnoho cenných zkušeností i spokojených klientů. Proto si můžeme dovolit garantovat vám kvalitu a spolehlivost našich služeb.