IDEÁLNÍ TÁBOR PRO VAŠE DÍTĚ

aneb na co všechno si dát při výběru letního tábora pozor?

Prožití části prázdninových dnů na dětském táboře  může přinést Vašemu dítěti nezapomenutelné zážitky na celý život, jak v pozitivním, tak bohužel i v negativním slova smyslu. Při výběru tábora je proto nutno přihlédnout k několika důležitým kritériím.

Letních táborů lze nalézt nepřeberné množství. Nejprve je tedy důležité zvážit na „rodinné poradě“, co vlastně od takového tábora Vy a především Vaše dítě očekává. Tábory mohou být několikadenní až třítýdenní; obecné nebo s určitým zaměřením (od různých sportů přes jazykové až po počítačové); s ubytováním pod stanem, v chatkách či v kamenných budovách, stále velmi oblíbené jsou tzv. puťáky. Výběr musí samozřejmě záviset na věku a zálibách dítěte a také na tom, zda je zvyklé být někde samo bez rodičů.

Co by ale mělo u správného tábora platit vždy?

Hlavní vedoucí zajišťuje BEZPEČNOST všech svěřených dětí. S tím mu pomáhají další vedoucí, kteří musí být důkladně proškoleni o bezpečnosti při různých táborových aktivitách a též mít základní kurz první pomoci. Samozřejmostí by měla být přítomnost minimálně jednoho dostatečně kvalifikovaného zdravotníka (dle počtu dětí). Aktuálně neexistuje žádný právní předpis, který by trval na absolvování určitého školení, pouze u táborů, které jsou částečně dotované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je u hlavních vedoucích vyžadován kurz akreditovaný právě MŠMT. Je tedy důležité koukat i na to, zda organizace pořádá krátkodobější akce a výlety pro děti během celého roku.

Tábor musí být též dostatečně včas nahlášen obecnímu úřadu, hygienické stanici a zdravotnickému zařízení v místě konání. Po Vás by měl organizátor tábora vyžadovat platnou lékařskou prohlídku dítěte a vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu.

S bezpečností úzce souvisí i HYGIENA. Základním předpisem pro provozovatele tábora je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Důležitým znakem správného tábora je tedy soulad s touto vyhláškou a též nahlášení na okresní hygienické stanici.

Neméně důležitým, avšak složitě posuzovatelným znakem tábora, je jeho DŮVĚRYHODNOST. Zdravý rozum říká, že čím déle daná organizace působí a čím více akcí během roku s dětmi pořádá, tím lépe. Doporučujeme zjistit si co nejvíce referencí o dané organizaci. Děti jezdící s nadšením na tábory se stejnou organizací několikátým rokem jsou nejlepší zárukou kvality.

Jedním ze základních parametrů, které byste měli při výběru tábora sledovat, je jeho CENA, resp. co vše je v ceně zahrnuto. Nelze říct, jaká cena je právě tak akorát – vliv na ní má délka tábora, typ ubytování, strava, zaměření tábora, pojištění, … Některé tábory praktikují tzv. vlastní dovoz – v ceně tábora není započítána přeprava na místo konání a zpět. Je tak na Vás dítě na tábor dopravit a poslední den si pro něj ve stanovenou dobu přijet. Některé organizace mají přímo na svých webových stránkách či propagačních letáčcích zdůrazněno, že jde o konečnou cenu. Pokud tomu tak není, můžete se samozřejmě ptát organizátora, zda nemůže dojít k dalším výdajům s táborem spojených – vstupy na celodenních výletech, do bazénů apod.

V neposlední řadě je důležité zajímat se o PROGRAM a KONCEPT Vámi vybraného tábora. Zde samozřejmě platí, že čím různorodější a pestřejší náplň, tím lépe. Průběhem většiny táborů provádí účastníky celotáborová hra (CTH), některé tábory jsou s CTH spjaty úzce a veškeré hry a činnosti se jí týkají, některé volněji a nabízejí mnoho dalších aktivit. Tábory sdružení Kazimírka  jsou například charakteristické tím, že každé dopoledne se konají tzv. kroužky. Dítě si při vyplňování přihlášky vybere z mnoha zaměření, čemu by se chtělo na táboře dopoledne věnovat (zálesáctví, sport, zumba, aerobik, výtvarné činnosti …). Oblíbenou aktivitou jak pro děti, tak pro vedoucí jsou samozřejmě táborové ohně s kytarou a noční bojová hra. Zpestřením táborů bývají celodenní výlety na zajímavá místa v okolí táborového střediska, diskotéky, návštěvy zajímavých osob… Rodiče, kteří vyšlou dítě na tábor s Kazimírkou, mají díky online táborovému deníčku každý den přehled o tom, co na táboře podnikají.

Při zvažování pro a proti u vybraného tábora nesmíme zapomínat na STRAVOVACÍ REŽIM. Standardem by dnes mělo být jídlo pětkrát denně, tedy tři hlavní jídla a dvě svačiny, popřípadě druhá večeře. Samozřejmostí by měl být neomezený pitný režim, většinou čaj v chladnějších dnech a voda se šťávou v těch teplejších. Správný tábor dokáže zajistit plnohodnotnou stravu i v případě, že Vaše dítě trpí nějakou alergií či nemocí spojenou s omezením některého typu potravin (celiakie, intolerance laktózy, …). Vše je jen o domluvě s organizátorem.

A kde vlastně správný tábor hledat?

Ideální je, když Vám tábor někdo doporučí. Pokud bylo dítě Vaší kamarádky třikrát za sebou na táboře se stejným pořadatelem a už v lednu se těší, až zase v červenci pojede, je to rozhodně dobré znamení.

Jestli nikoho, kdo by měl s letními tábory zkušenost, neznáte, pokuste se najít co nejvíce informací na internetu. Hodně mohou napovědět i fotografie z minulých let. Pokud Vás napadnou nějaké konkrétní dotazy, nebojte se zavolat či poslat mail hlavní(mu) vedoucí(mu), určitě na všechny otázky rád(a) zodpoví.

Skvělou příležitostí, jak poznat některé vedoucí osobně a zjistit, jak pracují s dětmi, je navštívit každoroční Bambiriádu, na níž se některá sdružení prezentují.

Doufáme, že výše zmíněné rady Vám pomohou najít letní tábor tak, aby se Vaše ratolesti vracely s úsměvem na tváři a plnou hlavou zážitků a dobrodružství, které prostě jinde než na správném táboře získat nemohou.

Text: Šárka Kočová, www.kazimirka.cz