Bardejovmá nový cyklochodník, v piatok začínajú Hry rytiera Rolanda

Bardejov a jeho okolie sa stáva atraktívnou lokalitou pre cyklistov. K doteraz vybudovaným cyklotrasám pribudli ďalšie kilometre. V piatok 8.júna 2018 na parkovisku Štefánikovej ulice pri Spojenej škole slávnostne prestrihli pásku nového cyklochodníka vedúceho z Bardejova na Mníchovský potok. Odtiaľ pokračuje nová obnovená lesná cesta s asfaltovým povrchom o ktorú sa pričinili Mestské lesy Bardejov. Nový cyklochodník si vyskúšal na elektrobicykli aj primátor Bardejova a pokrstili ho prvou jazdou a gulášom na Floriho chate aj ďalší cyklisti. V auguste pribudne na konci cyklochodníka aj nový altánok. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov Radomír Jančošek.

,,Aj bez nového cyklochodníka dosahuje dĺžka vybudovaných a udržiavaných, navzájom prepojených piatich cyklotrás v okolí Bardejova spolu viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje 35 km. Na podporu cykloturizmu v regióne sa v tomto roku podieľa OOCR „ŠARIŠ“-Bardejovi ako partner projektu AQUAVELO. Ide o medzinárodnú cyklotrasu v slovensko – poľskom pohraničí, ktorá v dĺžke 230 km spája kúpeľné mestáBardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou. Na druhý polrok toho roka pripravuje OOCR „Šariš“- Bardejov k tomu novú štvorjazyčnú cyklomapu,“ vymenoval R.Jančošek.

Dodal, že pre deti nedávno spolufinancovali vydanie ručne maľovanej cyklomapy Horný Šariš Bardejov (mapa deťom/maľované deťmi), spolu so stojanmi so strieškou.Okrem toho OOCR vytvorila novú Turistickú mapu ktorá je doplnená o aktuálne turistické a cyklotrasy regiónu.

Okrem športovania, turistiky, wellness a kúpeľných aktivít je mesto UNESCO Bardejov so svojou mestskou časťou Bardejovské kúpele aj cieľom kultúru vychutnávajúcich návštevníkov. Najbližšie v piatok 15.júna 2018 mesto Bardejov organizuje na Radničnom námestí Hry rytiera Rolanda. Konajú sa v rámci 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov. Program začína o 10.00 hod dobovým divadlom, hrami pre deti, rytierskym turnajom, vystúpeniami sokoliarov a ukážkami dobovej kuchyne. Nasledujú šermiarske súboje, konský turnaj, Janičiari, dobové tance… V čase 17,45-18.00 hod. sa koná historický sprievod –oficiálne otvorenie hier, tance, divadlo, súboje, koncert dobovej hudby a nakoniec o  21.00 hod. je plánovaná Ohňová show a dynamické osvetlenie námestia.

Ťahákmi návštevnosti sú aj podujatia v Bardejovských kúpeľoch ako sú Bardejovské kúpeľné dni /07. – 08.07.2018 – sobota, nedeľa/, Alžbetínsky deň /19.08.2018 – nedeľa/, Pivný festival/ 02.09.2018 – nedeľa/ a Hornošarišský Vínny festival /06.10.2018 – sobota/.

 

VYBRANÉ KULTÚRNE PODUJATIA ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V BARDEJOVE V LETE 2018:

 

Jánske ohne22. júna 2018 (piatok),Promenádny park pri fontáne v Bardejove

/Zapálenie tradičnej jánskej vatry. Kultúrny program, priblíženie tradície Jánskej noci./

 

Kultúrne leto – Béla Kéler – 24. júna 2018 (nedeľa), 9. ročník, Stará synagógav Bardejove

/Séria 6. koncertov v rámci kultúrneho leta Bélu Kélera.Cieľom festivalu je prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka B. Kélera./

 

Streetart 2018 – 22. -24.6.2018, 7. ročník, Mesto Bardejov

/Streetartové sympózium mesta Bardejov, Graffity, DJS, Bands/

 

Organové dni Jozefa Grešáka – 27. júna 2018 (streda), 10.7.  2018 (utorok),24.7.  2018 (utorok), 8. augusta 2018 (streda), 14.augusta 2018 (utorok),29.augusta 2018 (streda),

  1. 26. ročník,Bazilika sv. Egídia v Bardejove

/Séria 6. koncertov v rámci Medzinárodného organového festivalu Jozefa Grešáka./

 

Kultúrne leto – Béla Kéler – 3.7., 27.7., 31.7., 3.8.,9.ročník, Renesančná radnica v Bardejove, Zborov, Rad. Námestie, Evanjelický kostol, Bardejovské Kúpele

/Séria 6. koncertov v rámci kultúrneho leta Bélu Kélera.Cieľom festivalu je prezentovať hudobnú tvorbu bardejovského rodáka B. Kélera./

 

Bardejovský jarmok23.-26. august 2018, 47. ročník, Radničné námestie v Bardejove

/667. historický a 47. novodobý bardejovský jarmok. Najväčší slovenský jarmok s veľkou tradíciou./

 

Detský jarmok25. augusta 2018, Promenádny park v Bardejove

/Detský jarmok v Promenádnom parku, plný hier, zábavy a detských atrakcii./

 

Pontes – Mosty porozumenia, august 2018, 23. ročník, Bazilika minor sv. Egídia Bardejov, Radničné námestie Bardejov

/Medzinárodný hudobný festival v mestách UNESCO pod taktovkou rezidenčného orchestra/

 

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

1.štvrťrok 2018 bol pre slovenskú chémiu ako celok nezmenený

Chemický a farmaceutický priemysel v SR nezaznamenal za prvý štvrťrok 2018ani nárast ani pokles tržiebv porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Tržby dosiahli rovnakú úroveň ako za prvé tri mesiace roku 2017 a to 2,481 mld.EUR. Rozdielny bol však vývoj v jednotlivých pododvetviach, keď sa darilo hlavne výrobkom z gumy a plastov a plastom v primárnej podobe, naopak rafinované ropné produkty zaznamenali pokles. Potešiteľne sa zvýšila zamestnanosť a to medziročne o 2449 pracovníkov.Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

,,Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, aj keď sa podiely sa v rámci jednotlivých pododvetví menili,v konečnom dôsledku je výsledok za celý chemickýa farmaceutický priemysel rovnaký, ako bol pred rokom. Výrazný pokles tržieb je zaznamenaný v odvetví rafinovaných ropných produktov (-7,8%) avýrobe chemikálií a chemických výrobkov(-4,7%).Naopak, nárast zaznamenala výroba gumy aplastov (+7,6%), zrejme preto,že tento sektor je úzko naviazaný na automobilový priemysel.Vo farmaceutickom odvetví bol takisto za 1. kvartál 2018zaznamenaný mierny rast tržieb (+2,3%). Odvetvie spracovania ropy je negatívne poznačené rastom cien vstupnej suroviny a zhoršujúcim sa kurzom eura voči doláru, čiže mene v ktorej sa ropa obchoduje,“ povedal R.Karlubík.

Dodal, že pozitívom najnovšieho vývoja chemického a farmaceutického priemyslu je rast počtu nových podnikov a celkovej zamestnanosti.

,,ŠÚ v prvom štvrťroku 2018 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 305 podnikovs počtom zamestnancov 20 a viac, čo je o 5,2% viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Významný nárast sme zaznamenali v odvetví výroby gumy a plastov,kde vzniklo za rok spolu až 19 nových podnikov. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov zanikli 4 podniky. Zamestnanosť sa v prvom štvrťroku 2018 zvýšila o 5,5 percentuálneho boduv porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 a dosiahla 47 140 pracovníkov,“ konštatoval R.Karlubík.

Upozornil však aj na úzke miesta ďalšieho vývoja v chémii. Je to predovšetkým riziko colných bariér v obchode s USA, čo môže ohroziť aj slovenský automobilový priemysel, ktorý je ťahúňom domácej ekonomiky. Nevyspytateľný je aj ďalší vývoj cien ropy a otázne je, či súčasný nezvyčajne dlhý rast svetovej ekonomiky ešte vydrží, alebo príde recesia.

,,Pracovná sila je nielen čoraz drahšia, ale v mnohých slovenských regiónoch a v určitých profesiách sa nedá vôbec zohnať. Trvá aj stály environmentálny tlak na celý európsky priemysel a v tomto smere sa sprísňujú aj predpisy EU.Sektoru tak ubúdajú desiatky miliónov eur potrebných na investície a zabezpečenie implementácie množstva legislatívnych opatrení iniciovaných EU,“ varoval R.Karlubík.

Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150.  Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

Severovýchod Slovenska naberá na atraktívnosti

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov zaznamenala aj počas prvého polroka 2018 pokračovanie trendu rastu počtu návštevníkov i počtu prenocovaní v regióne. Pričinili sa  o to predovšetkým domáci turisti. Podpisuje sa pod to zvyšujúca sa kúpna sila obyvateľstva, ochota míňať peniaze, dobrá bezpečnostná situácia a v neposlednom rade rastúca atraktivita regiónu severovýchodného Slovenska. OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov“ vyvíja aj v tomto roku aktivity na podporu turizmu. Patrí k nim dobudovanie medzinárodnej cyklotrasy AQUAVELO(spolu 230 km), spájajúcej kúpeľné mestá v slovensko – poľskom pohraničí, prípravy cyklomáp a turistických máp regiónu, nový web a ďalšie aktivity. Informoval o tom riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov Radomír Jančošek.

,,Naša OOCR za prvý polrok tohto roka skolaudovala turistickú rozhľadňu na Kamennej Hore nad Bardejovom a zabezpečila smerové značenie k nej. Okrem toho vytvorila novú Turistickú mapu ktorá je doplnená o aktuálne turistické a cyklotrasy regiónu a zaplatila maľovanú mapu pre deti Horný Šariš Bardejov a okolie, spolu so stojanmi so strieškou. Vydala aj 3. vydanie Obrazového sprievodcu a  2. vydanie Turistického sprievodcu po regióne, letáky propagujúce Bardejovské Kúpele, Bardejov, Drevené kostolíky.Spolu s novou Prešovskou OOCR sme vytvorili spoločné logo Regiónu ŠARIŠ pri spoločnej propagácii regiónu. V dokončovacej fáze je nový portál: www.visitbardejov.sk , na ktorý pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie. Organizácia sa spoločne s členmi prezentovala aj na veľtrhoch cestovného ruchu:  ITF Bratislava 2018, Katovice 2018, Moskva 2018, Krakow 2018, najväčší BIKE Fest na Slovensku v Kalnici pri Trenčíne,“ vymenoval R.Jančošek.

Dodal, že na druhý polrok toho roka pripravuje OOCR „Šariš“- Bardejov ako partner projektu novú štvorjazyčnú cyklomapuAQUAVELO. Ide o 230km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou.

,,V spolupráci so Štátnymi lesmi, ktoré práve dokončujú obnovu Jazierka Bardejovské Kúpele, plánujeme obnovu oddychovej a rekreačnej zóny v okolí jazierka, mienime obnoviť infraštruktúru – drevené prvky, odpočívadla, altánky, mapy, koše, drevený mostík. Súčasťou by mal byť aj mini drevený park pre deti pri jazierku, prípadne mini lanový park v okolí jazierka.

Organizácia plánuje aj ďalšie práce na turistickej infraštruktúre. Pripravujeme obnovenie turistických značení a trás, obnovu drevených turistických altánkov v lesoparku Bardejovské Kúpele a okolie, obnovenie a osadenie exteriérových turistických máp v drevených stojanoch so strieškou. Plánujeme finančne podporiť aj obnovu cyklochodníkov a turistických chodníkov a kultúrnych podujatí,“ konštatoval R.Jančošek.

 

Čo ponúka región

Najlákavejšími destináciami regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov sú Bardejovské Kúpele, mesto UNESCO Bardejov a od vlani aj Svidník s Duklou. Najnavštevovanejším podujatím v regióne je tradičný Bardejovský jarmok.  Najviac sa na udržaní turistov v regióne počas dlhšieho obdobia podieľajú ubytovacie zariadenia v Bardejovských Kúpeľoch. Vlani sa tu ubytovalo 27 170 klientov.Tunajší skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch vlani navštívilo 21 521 turistov. Medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova so sochou kata. Tu sú  aj ďalšie magnety ako Bazilika minor Svätého Egídia(45 000 osôb), bývalá Mestská radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska s expozíciou Šarišského múzea (11 050 osôb), alebo Pamätník holokaustu, či Bardejovské suburbium – Stará synagóga.

Od začiatku tohto roka si turisti užívajú ďalšiu atrakciu regiónu – obnovenú rozhľadňu Bardejov Kamenná Hora, z ktorej je nádherný výhľad predovšetkým na mesto Bardejov. Rozhľadňa je pre ľahko prístupná aj pre malé deti. Pre nich je určená aj dobudovaná športová zóna pre deti v Bardejovských Kúpeľoch.Dĺžka vybudovaných a udržiavaných, navzájom prepojených piatich cyklotrás dosahuje spolu viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje 35 km.

Počet turistov, ktorí v roku 2017 využili ubytovacie zariadenia v Bardejovských Kúpeľoch a Bardejove sa medziročne zvýšil o takmer 6% a dosiahol 52 492 osôb. Počet ich prenocovaní sa zvýšil o 4,3% a dosiahol 316 590 nocľahov. Priemerne tak strávil jeden turista v regióne šesť nocí. Najviac ubytovaných bolo zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, v menšom množstve aj z Izraela,Nemecka  a Maďarska.

Počas tohtoročnej sezóny sa bude konať niekoľko nosných podujatí, ktoré pritiahnu tisíce domácich i zahraničných turistov. Patrí k nim hlavne historický Bardejovský jarmokv termíne 23.– 26. augusta. Tento rok pôjde už o 667. historický a 47. novodobý jarmok. Okrem tradičných kolotočov bude pre návštevníkov pripravený bohatý program, do Bardejova zavítajú známi speváci a hudobné skupiny.

Ťahákmi návštevnosti sú aj podujatia v Bardejovských kúpeľoch ako sú Otvorenie kúpeľnej sezóny, Bardejovské kúpeľné dni /07. – 08.07.2018 – sobota, nedeľa/, Alžbetínsky deň /19.08.2018 – nedeľa/, Pivný festival/ 02.09.2018 – nedeľa/ a Hornošarišský Vínny festival /06.10.2018 – sobota/. V Bardejovských kúpeľoch majú hostia na výber z dvoch wellness komplexov a v lete aj vonkajšie kúpalisko.

Medzi obľúbené návštevné miesta v okolí Bardejova patrí aj zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry. Príjemným cieľom výletov je aj agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer a Zborov. K atrakciám severovýchodného Slovenska patrí aj mesto SVIDNÍK, ktoréje centrom podduklianskeho regiónu. Kapitolu vojnových dejíndokumentuje Vojenské múzeum vo Svidníku a v priľahlom parku sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. V meste Svidník sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. V meste je vodný svet Aruthenia Svidník s krytými bazénami a wellness. K najnavštevovanejším miestam regiónupatrí Pamätník na Dukle. Pripomína Karpatsko-dukliansku vojenskú operáciu z jesene 1944. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny.

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk

Velmi jednoduché založení s.r.o.


Každý živnostník jistě sní o rozvoji svého podnikání. Chcete-li se vymanit z běžného OSVČ a povznést svůj business na vyšší úroveň, měli byste provést několik důležitých kroků.

Tím prvotním je založení firmy, které přináší daleko více možností. Na zákazníky budete působit důvěryhodněji a máte možnost účastnit se například větších výběrových řízení.

Nevíte-li si rady se založením s.r.o., obraťte se na specialistu v tomto oboru.

Jak bude probíhat založení firmy?

Nejprve s notářem sepíšeme společenskou smlouvu. Pokud s.r.o. zakládá jediný společník, sepisuje se společenská listina. V těchto dokumentech musí být uvedeny zákonem stanovené náležitosti týkající se založení firmy, např. výše základního kapitálu, počet společníků a jejich identifikace, počet a identifikace jednatelů. Po té nám banka potvrdí výši vkladu. Sepsané listiny putují na obchodní rejstřík, kde jsou uloženy a zároveň zveřejněny v elektronické podobě. Zákon umožňuje provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem.

Ke své činnosti potřebuje nově zakládaná s.r.o. zpravidla potřebuje živnostenské oprávnění, proto je nutná návštěva živnostenského úřadu. Zřízení živnostenského oprávnění je záležitostí několika málo dní. Živnost lze ohlásit na jakémkoliv živnostenském úřadu v České republice, případně elektronicky, prostřednictvím elektronického jednotného registračního formuláře. Ode dne ohlášení je možné živnost vykonávat. Zpravidla se ihned po ohlášení živnosti zobrazí záznam v živnostenském rejstříku. Výpis z živnostenského rejstříku je vyhotoven do několika dní od založení s.r.o.

Kde je teřba s.r.o. zaregistrovat?

Pomocí jednotného registračního formuláře lze vyřídit také registraci na finančním úřadu, popřípadě dalších úřadech. Živnostenský úřad zašle registrační údaje všem úřadům, které na formuláři uvedeme. Samozřejmě lze tyto registrační kroky splnit u každého úřadu zvlášť, v písemné či elektronické formě.

Pokud proces založení s.r.o. svěříme externí firmě a to například společnosti Profi-kancelář s.r.o., můžeme začít fakticky podnikat do 10 dní. Mezitím se můžeme věnovat poslední dokončovacím pracím před samotným rozjezdem podnikání. Veškeré administrativní úkony spojené s návštěvou finančního úřadu, živnostenského úřadu a obchodního rejstříku za nás vyřídí specialisté na základě plných mocí. Výsledkem bude hotová společnost s názvem, který jsme požadovali a se společníky, jednateli, případně dalšími orgány společnosti, které jsme si stanovili.

Pozvánka na Športové majstrovstvá s Nestlé 2018

  1. ročník športových hier detí z detských domovov

 

Tento rok sa finále v atletických disciplínach Športových majstrovstiev detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé, bude opäť konať v Čilistove (Šamorín). Deti sa tu súťažne stretnú v dňoch 13.-14. 6. 2018 v areáli športového rezortu Element resort. Vo štvrtok 14.6. je slávnostný nástup plánovaný o 9:30 hod. a vyhodnotenie sa bude konať o 13:00 hod. V tomto roku boli finále 4 súťažných disciplín Športových majstrovstiev detí z detských domovov (futbal, volejbal, stolný tenis, atletika) po prvý raz rozdelené až do štyroch rôznych termínov a miest konania.

Celoslovenské športové loptové hry už prebehli v niekoľkých kolách a to: volejbalový turnaj 23. 5. 2018 v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise 5. 6. 2018 v Ružomberku a futbalový turnaj v termíne 7. 6. 2018 v Hybiach. V Čilistove sa bude súťažiť v atletických disciplínach (beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m), skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Samostatne bude hodnotená aj súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a ich umiestnení detí na športových hrách celkovo.

Športové hry sa organizujú vo všetkých 8 krajoch pre detské domovy štátne, akreditované subjekty, vrátane profesionálnych rodín patriacich do príslušného kraja.  Každoročne sa konajú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Deti budú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa veku: kategória mladších žiakov (6 – 10 roční), kategória starších žiakov (11 – 15 roční) a kategória dorastencov (16 – 18 roční). Na celoslovenské hry postupuje prvý a druhý v každej disciplíne a vekovej kategórií (týka sa atletických disciplín), v loptových hrách jedno družstvo z daného kraja. V stolnom tenise postupujú dvaja chlapci a dve dievčatá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach. Na medzinárodné športové hry postupujú len športovci v kategórii 11 – 18 ročných (podľa medzinárodných pravidiel). Vo futbale a volejbale bude zostavené reprezentačné družstvo najlepších futbalistov a volejbalistiek a za výber jednotlivých hráčov bude zodpovedná športová komisia.

Víťazi postupujú podľa postupového kľúča na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, kde budú reprezentovať Slovensko za účasti štátov: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Hostiteľskou krajinou pre konanie majstrovstiev bude tento rok Česká republika a termín konania je stanovený na 22.-24.6.2018.

 

Dlhodobým cieľom projektu Športové majstrovstvá s Nestlé je, prostredníctvom realizácie záujmových, športových a rekreačných aktivít v rámci primárnej prevencie, posilňovať sebavedomie, rozvíjať motivačné a vôľové vlastnosti, húževnatosť a vytrvalosť, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok, rozvíjať záujmovú sféru, zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času, organizované v otvorenom prostredí – športové súťaže a loptové hry v prírode. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako v reálnych podmienkach skutočne pomôcť opusteným deťom naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Základnou myšlienkou, ktorú sa i týmto spôsobom darí napĺňať, je, aby každé dieťa malo rodinu.

Firma Nestlé dlhodobo podporuje projekty a aktivity v prospech rôznym spôsobom znevýhodnených detí, čo oceňuje aj Úsmev ako dar. Široká verejnosť vníma Nestlé ako dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, ktorá podporuje projekty v neziskovom sektore a aj toto podujatie podporila najväčšou finančnou čiastkou zo všetkých sponzorov.

Nejlepší dovolená už není u moře, ale v Česku a na Slovensku

Ještě nikdy nebylo na trhu tolik nabídek služeb lázeňských zařízení, welness hotelů, aquaparků, koupališť a také přírodních vodních ploch. Časy kdy se během léta tísnilo na Šíravě 200 000 východních Němců a během sezóny ji navštívilo až 1,2 milionu lidí, se už nikdy nevrátí. Dnes je výběr kde strávit léto nekonečný a problémem je jen dobře si vybrat. Česko a Slovensko patří mezi nejbezpečnější dovolenkové destinace a i to rozhodlo o tom, že v současnosti zaznamenávají turistický boom.

Kam tedy v létě? Rozhodne někam kde je voda, nebo hory, nejlepší obojí.

Nejkvalitnější služby spojené s vodou a navíc prospěšné pro zdraví si užijí návštěvníci lázní a wellness hotelů. K špičce takových zařízení patří Lázně Luhačovice, Bardejovské lázně, zámecký hotel The Grand Vígľaš, rodinný hotel Solisko na Štrbském Plese, ale také síť hotelů Sorea ve Vysokých a Nízkých Tatrách, či nenápadný severovýchod Slovenska s městem UNESCO Bardejovem. Samozřejmostí jsou hotelové wellness, strava švédskými stoly a různé možnosti trávení času v okolí. Za kvalitu si rekreanti rádi připlatí, ale očekávají vysokou úroveň služeb, ochotný personál a výjimečnost prostředí. To je však stále obtížnější zajistit, neboť všude chybí pracovní síly.

Zámecký hotel The Grand Vígľaš nebo na chvíli hradním pánem

Nechte se i vy zlákat nabídkou živé historie, špičkové gastronomie a skvělými wellness službami a užijte si pobyt na opravdovém zámku, který je zapsán v seznamu Národních kulturních památek. Zámek Vígľaš je symbolem nového trendu v hotelnictví na Slovensku. Velkorysá rekonstrukce přináší návštěvníkům zámku návrat do období gotiky, renesance i baroka a je aristokratickým skvostem nejen podpolianského regionu, ale i Slovenska a byl oblíbeným sídlem pěti uherských králů. Marketingová manažerka hotelu The Grand Vígľaš Veronika Harmanová dodává: „Hotel byl slavnostně otevřen počátkem září 2014 jako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytováním wellness služeb. Samostatnou kategorií doplňkových služeb je proto hotelové wellness centrum, Wellness – Queen Barbara Spa. Je pojmenované po královně Barbaře Celjské, protože zde jako královna a manželka císaře Zikmunda dlouhá léta žila a spravovala okolní panství, majetky. Ubytovaným hostům je k dispozici bazén s protiproudem, vířivka, infrasauna, finská sauna, ochlazovací bazén, jakož i různé druhy masáží.“

Ubytování je s odstupňovaným luxusem, ale už pobyt pro 2 osoby v pokoji nejnižší kategorie Classic zahrnuje polopenzi, neomezený vstup do wellness, prohlídku zámku s výkladem a parkování. Pokoje jsou vybaveny klimatizací nebo topením a wifi připojením. Honosná restaurace AnjouCourt je nazvaná podle královského rodu Anjou, jehož přítomnost vyjadřují rodové lilie a bohatě zdobený, ručně malovaný strop.

Jídla jsou podávána formou polopenze a i á la carte. Klenby stylové hradní kavárny krále Ludvíka I. v historickém sále, přístupné i z vnějšího nádvoří, podpírají opěrné pilíře. Je vhodná nejen na ranní posezení u kávy, či večerní setkání s přáteli, ale i pro menší rodinné i firemní akce a je denně přístupná i pro neubytované hosty. V podzemních prostorách zámku je situována Vinárna krále Vladislava II.

Pokud výjimečnou svatbu, tak potom na Vígľašském zámku. Nabízí několik prostorů, jakými jsou Kongresový sál krále Zikmunda, Kongresový sál krále Matyáše Korvína, či bílý a červený salonek. Během léta jistě všichni ocení možnost využít i venkovní prostory zámku. Hotel nabízí také pronájem stanu a možnost konání svatby na nádvoří nebo na terase pod širým nebem. Pokud si rezervujete uzavřenou společnost v hotelu, dokáže vám Zámek Vígľaš pronajmout celý hotel se všemi prostorami a vybavením. Svatby na zámku jsou velmi oblíbené i proto, že organizátoři zajistí doslova vše potřebné. Zámek Vígľaš nabízí i zajímavé venkovní prostory pro různé akce, jako folklórní regionální slavnosti, historické představení tanečníků, šermířů, či sokolníků.

Kromě každodenního využití vlastního wellness zámku Vígľaš si mohou návštěvníci zpestřit pobyt i rozsáhlou nabídkou vodních radovánek v okolí. Během léta mohou na středním Slovensku navštívit Aquathermal Strehová a Holidaypark Kováčová. Hosté mají na výběr v létě i přírodní koupaliště tzv. tajchy v okolí Banské Štiavnice, či vodní nádrže jako je například Ružiná nebo městská koupaliště s venkovními bazény (Sliač, Banská Bystrica).

Ze sportovních aktivit si mohou návštěvníci vybrat například tenis na kurtech přímo ve Vígľaši, jízdu na koních v nově vybudovaném areálu v Pstruši, golf na 18 jamkovém hřišti Tri duby Sliač, adrenalinové a vyhlídkové lety na Sliači, cyklovýlety po okolí a lyžování a ZIP WIRE (jízdu na kladce) v nedalekém resortu Košútka.

Bardejov a okolí jsou výjimečnou lokalitou

Pokud chcete poznat výjimečnou lokalitu s krásnou přírodou a zajímavou historií, zkuste město Bardejov a Bardejovské lázně. Severovýchod Slovenska ukrývá překvapení a skvosty, jaké nemají obdobu ani v těch nejvyhlášenějších turistických a rekreačních destinacích. Město Bardejov se právem pyšní opakovanými prvenstvími v soutěži o Nejkrásnější město Slovenska a Bardejovské lázně jsou oázou odpočinku, plnou architektonických skvostů, kterou si užila i císařovna Sisi. Na propagaci tohoto výjimečného koutu Slovenska pracuje i oblastní organizace cestovního ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – BARDEJOV. Nejlákavějšími destinacemi regionu OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov jsou tak samotné Bardejovské lázně, a. s., město UNESCO Bardejov a od loňského roku i Svidník s Duklu.

Délka vybudovaných a udržovaných, navzájem propojených pěti cyklostezek v okolí Bardejova dosahuje celkem více než 8 km. Tvoří ji tři léčivé singletrack – Lékařský, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských lázních. Všechny trasy jsou již plně funkční, označené a v současnosti již využívány veřejností pro cykloturistiku, cvičení, pěší túry a procházky. Délka značených turistických stezek v okolí lázní dosahuje 35 km. Atraktivnost regionu zvýšila loni i obnovená rozhledna Bardejov Kamenná Hora a odpočinková a sportovní zóna pro děti v lázních. K atrakcím patří i bronzová socha kata v životní velikosti na Radničním náměstí Bardejova.

Nejreprezentativnější akcí města je tradiční Bardejovský jarmark koncem srpna (v roce 2018 to bude ve dnech 23. – 26. srpna). Město tehdy ožije ruchem obchodníků, řemeslníků a návštěvníky 667. ročníku historického a 47. ročníku novodobého Bardejovské jarmarku.

Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější atrakce regionu patří samotné centrum Bardejova a v něm Bazilika minor svatého Egídia, kterou loni navštívilo 45 000 turistů. Jinou nejnavštěvovanější atrakcí je Skanzen – muzeum lidové architektury v bardejovských lázních s loňským počtem návštěvníků 21 521. Bývalou Městskou radnici – první stavbu renesance na území Slovenska, v níž je umístěna expozice Šarišského muzea, v roce 2017 navštívilo 11 050 osob. Památník holokaustu si prohlédlo 3125 osob, kteří navštívili i Bardejovské suburbium – Starou synagogu v Bardejově, která byla prohlášena za národní kulturní památku v roce 1970 (mikve a bet hamidraš v roce 2000). V roce 2000 bylo historické jádro města Bardejov spolu se židovským suburbiem zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Mezi oblíbená návštěvní místa Bardejova patří i zachovaných 7 řeckokatolických a 1 římskokatolický dřevěný kostel: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Oblíbený je i Lesnická naučná stezka ČIERNA MLÁKA v Bardejovských lázních a tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury. Příjemným cílem výletů je i agroturistické zařízení Sluneční Majer v obci Stebnícka Huta a Zborov. Z Bardejovských lázní přes Zborovský hrad je vybudovaná okružní naučná stezka.

Bardejovské lázně se nacházejí 5 km od Bardejova. Patří k nejoblíbenějším a nejstarším slovenským lázním. Hosté mají na výběr ze dvou wellness komplexů a v létě je k dispozici i venkovní koupaliště v nádherném lesním prostředí. Větší Wellness SPA – bazénový a saunový svět je v hotelu Ozón a menší (bez plaveckého bazénu) je v kongresovém hotelu Alexander. V komplexu Wellness Spa je možné využít denně bazén a saunový svět. Ve středu až neděli jsou přístupné i fitness, masáže a solárium. Luxusní čtyřhvězdičkový kongresový hotel Alexander je nejlepší volbou pro konání kongresů, školení, seminářů, workshopů, teambuildingů, obchodních setkání, ale i svateb a zábav. Návštěvníci mají k dispozici dobrou kuchyni se švédskými stoly, pěkné výhledy na lázeňské domy, posezení v rozlehlém parku, či procházky po okolních horách.

Bardejovské lázně se pyšní tím, že patří mezi nejstarší lázně s nejdelší tradicí poskytování lázeňských služeb. Vychutnávala si je na léčení v roce 1895 manželka Františka Josefa I. císařovna Alžběta, zvaná Sisi, jejíž socha se vyjímá v lázeňském parku. Pobýval tady i rakousko-uherský císař Josef II. (1783), Marie Lujsa, pozdější manželka císaře Napoleona (1809), ruský car Alexandr I. (1821) a polská královna Marie Kazimiera dʼArquien, manželka polského krále Jana III. Sobieského.

Hotel Solisko na Štrbském Plese je ideální na rodinný pobyt

Rodinný Hotel Solisko je situován přímo na břehu Štrbského Plesa, v nadmořské výšce 1400 metrů. Z terasy hotelové restaurace je to k vodě jen pár metrů a je z ní úchvatný výhled na štíty. Destinace tak nabízí kombinaci aktivního, ale při dobrém nápoji i pasivního odpočinku. Mohou se v něm ubytovat všichni, ale ideální je pro rodiny s dětmi, i tělesně postižené. Vyhledávají ho alergické děti, i dospělí alergici během celého roku. Svěží vysokohorský vzduch má správnou vlhkost, je obohacen kyslíkem a silicemi jehličnanů. Léto je ideální pro pobyt na Štrbském Plese. Nezanedbatelný je čistý vzduch bez smogu, prachu a sazí, jaký v nížinách není k dispozici. Opalování vám při správném použití ochranných krémů zajistí vitamin D a vytoužené zbarvení pokožky. Navíc při pobytu ve vyhledávaném rodinném čtyřhvězdičkovém Hotelu Solisko si vychutnáte speciality zdejší kuchyně Al Lago s tradiční italskou kuchyní, doplněnou o slovenské speciality.

Manažerka Hotelu Solisko Katarína Kaňová říká: „Těšíme se na všechny hosty, včetně alergiků. Naše pokoje se dají vzájemně propojit na takzvané rodinné, ve kterých je prostor pro samostatnost dětí, ale i soukromí rodičů. V hotelové restauraci Al Lago si umí vybrat každý, dokonce i děti, které mají jinak problémy s restauračním stravou. Nabízíme návštěvníkům tradiční italskou kuchyni, doplněnou o slovenské speciality. V nabídce máme i pravou italskou pizzu, používáme na ni pouze italskou mouku a originální čerstvé přísady. Jídelní lístek obsahuje i širokou nabídku jídel vhodných pro celiaky. Pokud jsou hosté alergičtí na nějaké potraviny, musí nás včas upozornit a my se pak snažíme připravit jim jídla bez příslušných alergenů. K dispozici máme i dětskou místnost, která je přímo připojena k restauraci. Zatímco si děti hrají, rodiče se mohou v klidu najíst.“

K dotvoření dokonalosti v odpočinku je hostům hotelu k dispozici útulná wellness zóna s fitness centrem. V nabídce jsou 3 sauny – finská, parní a infra, ochlazovací bazén, tryskové sprchy, vodní masážní koupel nohou. Odpočinková zóna je k dispozici jak v interiéru, tak i v exteriéru wellness centra. Vířivá vana s hvězdnou oblohou nabízí romantický relax ve dvojici. Pro ubytované hosty jsou služby wellness a fitness v ceně ubytování. Placené jsou pouze doplňkové služby, jako masáž, kosmetika či služby vizážistky, které se zajišťují na základě objednávky.

Štrbské Pleso je nejoblíbenějším místem na procházky ve Vysokých Tatrách. Kolem plesa vede 2,2 km dlouhý udržovaný chodník, který vyhovuje i starším lidem, malým dětem i matkám s kočárky, či dokonce vozíčkářům. Podél jezera je vybudována i kyslíková dráha se šesti stanovišti z dřevěno-kovových konstrukcí sportovního náčiní. Jejich použití je bezplatné. Štrbské Pleso je také základnou pro nenáročné, ale i náročné túry. Oblíbeným cílem túr je Chata pod Soliskom, Popradské pleso, Jamské Pleso, či vodopád Skok. Náročnější jsou již výstupy na Solisko, Chatu pod Rysy a samotné Rysy, či túry na Batizovské pleso nebo Ostrvu a Kriváň. K dispozici jsou i aquaparky v 25 km vzdáleném Popradu Aquacity nebo v 48 km vzdálené Tatralandii u Liptovského Mikuláše.

 

Síť hotelů Sorea má nejširší výběr

Každý si jistě vybere z široké letní nabídky největší hotelové sítě na Slovensku SOREA, která má svá zařízení po celém Slovensku. K dispozici jsou zvýhodněné pobyty pro rodiny s dětmi, seniory i aktivní sportovce, spolu s bohatým programem. Senioři si mohou dopřát zasloužený odpočinek i se státní účelovou dotací pro důchodce. Sportovní nadšenci zase mají možnost využít cyklostezky v okolí hotelů SOREA a objevovat krásy slovenských hor či okolí hlavního města.

Víkendový wellness relax a Relax pohoda čeká návštěvníky v Hotelu SOREA*** TRIGAN na Štrbském Plese. Pro milovníky turistiky jsou nejatraktivnější Vysoké Tatry. Přímo u lanovky na Skalnaté Pleso, s přestupem na lanovku na Lomnický štít, je zrekonstruovaný Hotel SOREA URÁN*** v centru Tatranské Lomnice. V Hotelu SOREA TITRIS***, též v Tatranské Lomnici, se děti mohou zabavit na 36 metrovém toboganu v AQUA RELAX centru a dospělí si mohou užít vodní atrakce, masážní trysky, bohatý animační program, hudební večery.

Kromě Tater se těší velké oblibě i Liptov, kde se kromě Hotelu SOREA MÁJ nachází i Hotel SOREA SNP, situovaný v krásné Demänovské dolině. Pobyt si můžete oživit masáží lávovými kameny, či skořicovým nebo rašelinovým zábalem. Do letní nabídky Hotelu SOREA ĎUMBIER v Liptovském Jánu patří i fakultativní výlety po pamětihodnostech Slovenska. Expozice miniatur kulturních památek Minislovensko, je umístěna přímo u hotelu. Na své si přijdou rekreanti i v dalších zařízeních SOREA po celém Slovensku. Stačí si jen vybrat.

 

Čarokrásné Luhačovice

Pro Slováky jsou atraktivní nejen domácí lázně, ale rádi navštěvují i moravské Lázně Luhačovice. K nejoblíbenějším pobytům se řadí prodloužené wellness víkendy, relaxační pobyty, týdenní pro seniory, ale i klasické léčebné pobyty. Na lázeňské pobyty je nejoblíbenější čtyřhvězdičkový Jurkovičův dům a na wellness hotel Alexandria. Hotel Alexandria**** nabízí komfortní pokoje, reprezentační prostory, atraktivní balíčky, profesionální servis a špičkovou gastronomii – vše pod jednou střechou. Dále má wifi připojení, bazén, saunový svět, fitness centrum, lázeňské a wellness procedury. K dispozici jsou Francouzská restaurace a Night Club s kapacitou až 80 osob.

Návštěvníky čekají rekonstruované ubytovací kapacity a atraktivní kulturní sezóna. Nedílnou součástí lázeňských pobytů je vyplnění volného času. Rodiny s dětmi je mají ve velké oblibě především na jednodenní výlety. Zážitkem jsou procházky v obnoveném lázeňském parku s výjimečnou architekturou, posezení v čokoládovně a cukrárnách, poslech kolonádových koncertů ale i jízda vyhlídkovým vláčkem až na přehradu v Pozlovicích, či plavání na koupališti Duha.

Lázně vždy byly a zůstaly centrem společenského života a bohatého kulturního dění. Právě proto připravují v Lázeňském divadle řadu pořadů jak z dramatického, tak i hudebního žánru, ke kterým patří i prestižní Festival Janáček a Luhačovice.

V Luhačovicích se dá příjemně strávit den procházkami, posezením v obnoveném lázeňském parku, ochutnáváním zdejších světoznámých minerálních vod na čele s Vincentkou a obdivováním pohádkově krásných staveb ve stylu lidové secese, které tu po sobě zanechal nejvýznamnější slovenský architekt Dušan Jurkovič. Luhačovice jsou po cestě vzdálené pouhých 25 km od hraničního přechodu Drietoma – Starý Hrozenkov, 54 km od Trenčína a 165 km od Bratislavy. Z pobytu v lázních je zvykem si vozit dárky a suvenýry. Nejvíce originálních suvenýrů si však můžete přivézt z Luhačovic. K oblíbenému bylinnému likéru Luhačovická bylinná a minerální vodě Vincentka v láhvích a výrobků na její bázi, přibyla loni i další luhačovická rarita – unikátní lázeňský pohárek Nectarium.

 

GDPR směrnice

Legislativa řídící ochranu osobních údajů v ČR byla zastaralá. Neznala sociální sítě ani moderní technologie. Kdysi lidé nemohli vědět, v jak obrovském formátu se v budoucnosti bude pracovat s daty, a proto bylo potřeba vše zmodernizovat. Proto v květnu 2018 vstoupilo v platnost nové GDPR nařízení. Oproti původním pravidlům se však jedná o velký pokrok, které nová tzv. “GDPR směrnice” přinese.

Co se vlastně díky GDPR nařízení změní?

Lidé získají díky GDPR nařízení nová práva. Budou moci po správcích údajů vyžadovat vymazání dat, je potřeba jim umožnit přístup ke shromažďovaným údajům, vznést námitku proti zpracování apod. Za osobní údaje jsou přitom chápány nejen rodná čísla, jména apod., ale také IP adresy, cookies, e-maily, genetické i biometrické údaje a vše, co je s nimi propojeno. Státní instituce a větší firmy (orgány veřejné moci, společnosti, jejichž hlavní činností je zpracování informací) musejí nyní mít svého pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO z anglického Data Protection Officer). Ten napomáhá s realizací všech postupů a také kontroluje, zda vše probíhá tak, jak by mělo. Velkou změnou je rovněž oznamovací povinnost. Pokud bude narušena bezpečnost, musí subjekt tento únik či ohrožení do 72 hodin ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů. V určitých situací budou informovány i subjekty, o jejichž údaje se jednalo. EU si od toho slibuje, že se vyhneme případům, kdy se lidé o úniku jejich osobních dat dozvídali až po několika letech.

Jak se ke GDPR jako firma postavit?

Nejdůležitější je detailně se informovat, co je GDPR a co pro vás vlastně znamená. Pravděpodobně si pak najmete odborníka, který vám se vším pomůže, nicméně je dobré mít aspoň trochu tušení, o čem se mluví. Je možné, že se vás nařízení třeba ani týkat nebude. Odvíjí se to od činnosti i velikosti společnosti. Opět je dobré obrátit se na profesionály a nechat je, ať vaši situaci zhodnotí. Podcenit GDPR nařízení se nevyplácí, sankce nejsou zrovna nízké. V případě porušení může pokuta dosáhnout až 20 000 000 eur nebo 4 % z ročního obratu (vyšší z těchto možností). Závisí ovšem na spoustě faktorů, takže se nebojte, že by pro vás nějaká drobná chyba v implementaci nařízení byla likvidační.

Je potřeba mít z GDPR strach?

Rozhodně ne. GDPR je nařízení jako každé jiné, s nímž se bez problémů vyrovnáte. Nebude vás stát spoustu peněz ani úsilí. Vyhledejte si na internetu informace, navštivte nějaké školení či konferenci, kde se o problému mluví, a vyhledejte odbornou pomoc. Začněte třeba tím, že si přečtete český text GDPR směrnice i s komentářem zde: https://lepsi-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Pokud se příliš neorientujete v oblasti práva, je dost možné, že ani po přečtení celého nařízení nebudete o moc moudřejší. Mějte ale na paměti, že nejste jediní, kdo musí řešit GDPR. Lidí jako vy je jenom v České republice spousta. A také je tady dost takových, kteří vám pomohou. Nechte si zpracovat GDPR audit, získejte certifikaci a ukažte, že splňujete veškeré požadavky. Pravděpodobně na to uslyší i zákazníci, hlavně pokud se jedná o významnější osoby či firmy. Všichni budou chtít, aby jejich údaje byly v bezpečí.