Nejlepší ERP pro rok 2024

Asociace za lepší ICT řešení přináší mnoho zajímavých a inovativních řešení. Přináší informace z oblastí ERP, CRM, datových center, umělé inteligence, chatbotů a v neposlední řadě i nových zajímavých technologií. Pravidelně o tom všem informujte na svém blogu. Dnes pro vás máme jeden tip na nový článek s titulkem “Nejlepší ERP pro rok 2024“.

Úvodní slova k článku “Nejlepší ERP pro rok 2024”

V článku se dozvíte, že dynamická povaha trhu ERP spolu s požadavky specifickými pro dané odvětví a technologickým pokrokem zajišťuje, že podniky mají na výběr celou řadu možností, jak optimalizovat své operace a dosáhnout úspěchu v digitální éře.Pro podniky je samozřejmě vždy zásadní, aby provedly důkladné posouzení ERP systémů na základě svých jedinečných požadavků. Proto se dozvíte seznam deseti nejlepších ERP systémů pro rok 2024.

ERP systémy zmíněné v článku

Článek se bude věnovat těmto sytémům::

 • Microsoft Dynamics 365
 • Produkty Oracle ERP
 • Produkty SAP
 • Epicor
 • IFS
 • Acumatica
 • Infor
 • Produkty společnosti Sage
 • SYSPRO
 • Odoo

Více se již přečtěte v odkazovaném článku https://lepsi-reseni.cz/nejlepsi-erp-systemy-pro-rok-2024/

zdroj: https://lepsi-reseni.cz/nejlepsi-erp-systemy-pro-rok-2024/

Virtuální kancelář s asistentkou a účetními službami

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

Virtuální kancelář s asistentkou a účetními službami

V prvním článku s názvem “Virtuální kancelář s asistentkou a účetními službami” se dočtete, že v dnešní době je hodně podnikatelů, kteří mohou pracovat odkudkoliv, kde mají počítač a internetové připojení a tak sídlo vůbec nepotřebují. Zákonem je ale dáno, že podnikatelé sídlo mít musí. Jak to tedy vyřešit? Řešením je virtuální kancelář. Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Jak začít podnikat na mateřské?

Druhý článek rozebírá téma “Jak začít podnikat na mateřské?”, kde se dozvíte, že stále více maminek přemýšlí nad tím, že by začalo podnikat na mateřské a rodičovské dovolené. Podnikání na mateřské dovolené může být pro mnoho žen skvělou příležitostí, jak využít svůj čas a energii k tomu, aby dosáhly finanční nezávislosti a zároveň se mohly starat o své děti. Nicméně, podnikání na mateřské dovolené může být také výzvou, protože je potřeba najít rovnováhu mezi podnikatelskými cíli a péčí o děti. Více si přečtěte v článku.

Virtuální kancelář na Praze 9

Poslední článek rozebírá téma “Virtuální kancelář na Praze 9”, kde se dozvíte, že pod pojmem virtuální kancelář si řada lidí představí pouze schránku u domu, do které chodí firemní pošta. Více si přečtěte v článku.

Založení s.r.o. pro IT služby

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů týkajících se zakládání nových s.r.o. Například témata z těchto oblastí:

 • Založení s.r.o. pro IT služby
 • Dá se použít virtuální sídlo pro založení s.r.o.?
 • V jakém oboru si založit s.r.o.?

Založení s.r.o. pro IT služby

V prvním článku s názvem “Založení s.r.o. pro IT služby“ se dozvíte, že pokud plánujete podnikat v oboru IT služby je potřeba si uvědomit, že z hlediska zákona je rozdíl, pokud budete programovat, nabízet webhosting, opravovat hardware nebo poskytovat jiný IT servis. Hlavní činnosti v oboru informačních technologií jsou z hlediska živnostenského zákona rozděleny do dvou kategorií a to volné a řemeslné. Volné živnosti lze vykonávat bez dohledu odpovědného zástupce, stačí pouze požadovaný obor nahlásit živnostenskému úřadu. Obecně se jedná o činnosti, které nevyžadují vyšší odbornou způsobilost. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Dá se použít virtuální sídlo pro založení s.r.o.?

V druhém článku s titulkem “Dá se použít virtuální sídlo pro založení s.r.o.?” se dočtete, že jednoduše řečeno, ano, virtuální sídlo lze použít pro založení s.r.o. Proč tomu ale tak je? Pokud chce podnikatel vyvíjet podnikatelskou činnost a založit si s.r.o., musí mít zřízeno sídlo. V občanském zákoníku (ustanovení § 429) se říká, že sídlo společnosti se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Více informací čtěte v zmíněném článku.

V jakém oboru si založit s.r.o.?

V posledním článku s titulkem “V jakém oboru si založit s.r.o.?” se dozvíte informace, pokud zvažujete založit firmu. Chcete se osamostatnit, postavit na vlastní nohy, dát výpověď v práci a živit se oblíbenou prací? Pak se v takové situaci neunáhlujte a tento poměrně důležitý životní krok důkladně promyslete. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Jak se připravit na budoucnost GenAI, kterou nelze předvídat?

Asociace za lepší ICT řešení přináší mnoho zajímavých a inovativních řešení. Přináší informace z oblastí ERP, CRM, datových center, umělé inteligence, chatbotů a v neposlední řadě i nových zajímavých technologií. Pravidelně o tom všem informujte na svém blogu. Dnes pro vás máme jeden tip na nový článek s titulkem “Jak se připravit na budoucnost GenAI, kterou nelze předvídat?“.

Úvodní slova k tomu, jak se připravit na budoucnost GenAI

V článku se dozvíte, že generativní umělá inteligence by mohla přinést úspory nákladů a zvýšení efektivity. Ale může tento nový nástroj vyřešit i problém s nedostatkem pracovníků? A jak brzy by umělá inteligence mohla nahradit lidské pracovníky? Vedoucí pracovníci podniků různých zaměření chtějí vědět, jak mohou jejich společnosti vytvářet větší hodnoty s využitím menšího počtu lidských zdrojů. Důvodem je ChatGPT, chatbot vyvinutý společností OpenAI, který se náhle stal virálním a ukázal, že umělá inteligence dokáže generovat vlastní e-maily, eseje, recepty, finanční zprávy, články a nápady. Společnost Goldman Sachs odhaduje, že do deseti let bude 300 milionů pracovních míst buď zrušeno, nebo do značné míry sníženo kvůli generativní AI.

Tři kroky pro vedoucího pracovníka

Dále budou v článku zmíněné tři kroky, které by měl každý vedoucí pracovník podniknout, aby se připravil na nejistý svět, v němž vedle sebe existují generativní umělá inteligence a lidská pracovní síla, ale který se bude vyvíjet způsobem, který nelze předvídat:

 • zmírněte očekávání ohledně toho, co generativní AI může a bude dělat pro vaši firmu,
 • vyhodnoťte, jaká data vaše společnost generuje a jak by je dnes a v budoucnu využila generativní AI,
 • pokud jde o umělou inteligenci, musí vedoucí pracovníci přesunout svou pozornost od spodní linie k horní.

Více se již přečtěte v odkazovaném článku https://lepsi-reseni.cz/budoucnost-genai/

zdroj: https://lepsi-reseni.cz/budoucnost-genai/

V čem začít podnikat?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

 • V čem začít podnikat?
 • Co znamená pojem obchodní firma?
 • Jak začít podnikat v oboru, ve kterém nemám praxi?

V čem začít podnikat?

V prvním článku s názvem “V čem začít podnikat?” se dočtete, že Možná přemýšlíte o tom jak podnikat, ale nejste si jistí, v jakém oboru. A proto než se do podnikání vrhnete, je dobré se zamyslet nad pár věcmi. Podnikatel by se měl zamyslet v čem vyniká, co ho baví a jestli by byl ochotný se vybranou podnikatelskou činností zabývat každý den. Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Co znamená pojem obchodní firma?

Druhý článek rozebírá téma “Co znamená pojem obchodní firma?”, kde se dozvíte, že obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Protože se všechny obchodní společnosti zapisují do obchodního rejstříku, musí mít obchodní firmu. Více si přečtěte v článku.

Jak začít podnikat v oboru, ve kterém nemám praxi?

Poslední článek rozebírá téma “Jak začít podnikat v oboru, ve kterém nemám praxi?”, kde se dozvíte odpověď na otázku: Co když jste si sestavili kvalitní podnikatelský plán, máte navázané obchodní vztahy, vyřešené financování, ale chybí vám odborné vzdělání? Taková situace není nijak výjimečná. Jak v takové situaci začít podnikat? Více si přečtěte v článku.

Kde si zřídit živnost?

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

Kde si zřídit živnost?

V prvním článku s názvem “Kde si zřídit živnost?” se dozvíte, že vydat se dá na kterýkoliv živnostenský úřad, bez ohledu na to, kde podnikatel bydlí. Podnikatel musí vyplnit jednotný registrační formulář a předložit potřebné dokumenty, jako jsou například doklady o kvalifikaci nebo praxi, podle druhu živnosti, který si chce podnikatel zřídit. Každý podnikatel také musí uvést sídlo svého podnikání. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Proč začít podnikat?

V druhém článku s titulkem “Proč začít podnikat?” se dočtete, že ten kdo uvažuje o podnikání, také nemusí být spokojený s pouhým místem zaměstnance a chce dále rozvíjet svoje znalosti a dovednosti. Podnikatel se učí rozhodovat, jednat s obchodními partnery, stará se o zaměstnance, o finanční zázemí, logistiku a další spoustu detailů, které podnikání přináší každý den. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za druhé čtvrtletí roku 2023 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Co jsou systémy HRIS a HCM?

Co je systém HRIS? Human Resources Information System je informační systém pro lidské zdroje, který také usnadňuje a zefektivňuje řízení lidí. Jedná se o samostatný software nebo software typu SaaS, který má personálnímu oddělení pomoci při řízení lidí, zásad a postupů. Systémy HRIS mají jako společné funkce správu informací o zaměstnancích, dokumenty společnosti, nábor zaměstnanců, ATS, správu benefitů, otevřené přihlašování, správu nepřítomnosti, správu odměňování a výplaty a školení. Výhodami systémů HRIS jsou efektivnější projektování a rozpočtování nákladů na HR a zvýšení efektivity při rozhodování. Také analýza dostupných dat je díky HRIS jednodušší. Zlepšuje i soukromí a bezpečnost díky digitálnímu zabezpečení informací. Jaký HRIS si vybrat? Dobré je získat doporučení kolegů, jiných zákazníků nebo recenze z odborných webů. Dané řešení by mělo růst spolu s firmou, důležitá je i integrace a kompatibilita. Řešení pro řízení lidského kapitálu, HCM, zahrnuje celé spektrum výkonnosti a angažovanosti zaměstnanců, a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Tyto systémy jsou agilnější a diverzifikovanější. Systémy HCM usnadňují vyhledávání talentů, nábor kandidátů, správu mezd zaměstnanců a správu benefitů. Nástroje HCM se dělí do tří základních kategorií. První kategorií jsou základní nástroje HR, které mají moduly jako správa benefitů, mzdovou agendu, evidenci zaměstnanců a docházku. Druhou kategorií jsou nástroje TM (Talent Management), které zahrnují moduly nábor zaměstnanců, školení, řízení výkonnosti, správu odměňování, pracovní postupy a pracovní sílu. Třetí kategorií jsou nástroje pro zapojení zaměstnanců, které mají modul mobilního přístupu a spolupráce. Nejvíce se v současné prodávají cloudová řešení, klíčovými hráči jsou na trhu SAP SuccessFactors, Ultimate Software, Workday, Oracle HCM a ADP Vantage HCM. 

Šest rozhodujících kritérií pro výběr systému MES 

Jak vybrat MES systém, který se nejlépe hodí do firemního provozu? Funkčnost systému je jedním z nejdůležitějších kritérií a určuje, jaké úkoly může MES systém provádět. A na funkčnosti a vlastnostech systému zároveň závisí, i jak dobře bude systém přidělené úkoly provádět. Integrace je také kritická, protože dobrý MES systém by měl být schopen se bezproblémově napojit na ostatní softwarová řešení ve firemním provozu a také na výrobní či montážní zařízení. Důležitá je také podpora a údržba. Je potřeba mít k dispozici odborníky jak pro případy výpadků, ale také pro další rozvoj. Škálovatelnost je také nutností. Při výběru je potřeba zohlednit nejen cenu díla, ale také skryté náklady, kterými může být například integrace nebo zaškolení. Šest klíčových kritérií pro výběr MES tedy jsou cíle a funkčnost, uživatelský komfort, celkové a provozní náklady, škálovatelnost, integrovatelnost a zákaznická podpora a údržba. K dalším kritériím patří velikost podniku nebo provozu, typ provozu a odvětví, plán rozvoje a investic, funkce, které jsou potřeba a funkce s přidanou hodnotou. 

Technologické ERP trendy v roce 2023

Prvním trendem je kompozitní ERP. Letošek by měl být rokem, kdy se kompozitní ERP stane skutečností prostřednictvím fungující platformy pro digitální transformaci, která se stane technologickým pojivem každé organizace. Druhým trendem je provázaná automatizace. Organizace potřebují rychleji prokázat návratnost investic a zároveň se zaměřit na ty oblasti svého podnikání, které generují největší náklady a rizika. Nejčastěji to bývá oblast provozu a pracovní síly. Bude se projevovat tzv. hyperautomatizace, která počítá s mnoha provázanými úkoly, procesy a systémy. Třetím trendem jsou podnikové simulace. Podniky budou chtít zjistit, zda jim nové cesty pomohou rychleji přijímat zásoby, prodávat více výrobků, snižovat plýtvání, přecházet na nové trhy, nebo dokonce vyhodnocovat reakci na nové situace na trhu. Realizace takto rozsáhlých simulací lze provádět v testovacích prostředích, ale to s sebou nese příliš pracnou migraci nebo obnovu dat, zdokonalování procesů a případné přenesení změn do výroby. Lze tedy očekávat, že podnikoví uživatelé budou chtít mít přístup k simulacím v kontextu své každodenní práce. Čtvrtým trendem jsou podniky jako kreativní agentury. S vývojem pohledu na pracovní sílu a s rostoucím tlakem na inovace založené na návratnosti investic budou vedoucí pracovníci požadovat technologická řešení, která umožní jejich pracovníkům být kreativní. Budou chtít využívat kreativitu každého člena každého oddělení, aniž by museli pořizovat nesčetné množství nástrojů s mohutnou podporou IT oddělení. Společnosti budou v dodavateli podnikového softwaru hledat takového partnera, který jim vysvětlí, že nejen standardizace, ale také inovační kreativita s podporou správných ERP nástrojů může jejich podnik odlišit na trhu.

 

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Jak podnikat v důchodu?

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

Jak podnikat v důchodu?

V prvním článku s názvem “Jak podnikat v důchodu?” se dozvíte, že možná zvažujete jak začít podnikat v důchodu. Pokud se pro podnikání rozhodnete, pak je dobré vědět, že se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

S čím vám pomůže virtuální asistentka?

V druhém článku s titulkem “S čím vám pomůže virtuální asistentka?” se dočtete, že moderní technologie se dostávají v současné době i do oblasti administrativní asistence. A to právě v podobě virtuální asistentky. Co to vlastně je virtuální asistentka? Virtuální asistentka je softwarový robot s umělou inteligencí a lidskou podporou. Je s podnikatelem propojená přes chytré aplikace. Virtuální asistentce se požadavky zasílají přes e-mail, Messenger, Slack, Whatsapp nebo Telegram a dokáže komunikovat se stovkami dalších aplikací. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Podnikání v invalidním důchodu

V posledním článku s titulkem “Podnikání v invalidním důchodu” se dočtete, že invalidní důchod je formou důchodů, který vám může být uznán v případě, že je váš zdravotní stav do jisté míry omezen. Pro stanovení jeho velikosti jsou od roku 2010 definovány tři stupně. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Jak podnikat s pomocí outsourcingu?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

 • Kde si zřídit sídlo podnikání?
 • Jak podnikat s pomocí outsourcingu?
 • Využíváte k podnikání virtuální kancelář?

Kde si zřídit sídlo podnikání?

V prvním článku s názvem “Kde si zřídit sídlo podnikání” se dočtete, že vždy je dobré umístit sídlo svého podnikání ve větším městě. Firemní sídlo by mělo reprezentovat podnikatele i jeho firmu. Sídlo ve velkém městě je bráno jako prestižnější. Pokud budova, ve které je sídlo umístěno navíc vypadá reprezentativně a dá se u budovy dobře parkovat, je to velké plus pro získání nových zákazníků a klientů. Pro některé podnikání je důležité umístění blízko centra většího města, jinému vyhovuje spíše autem dobře dostupný okraj.  Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Jak podnikat s pomocí outsourcingu?

Druhý článek rozebírá téma “Jak podnikat s pomocí outsourcingu?”, kde se dozvíte, že delegování určitých prací či úkolů ve firmě je promyšlený a uvědomělý krok, který pomáhá dosáhnout co nejnižších nákladů a zároveň garantovat maximální kvalitu poskytovaných služeb. Jak tedy podnikat pomocí outsourcingu? Více si přečtěte v článku.

Využíváte k podnikání virtuální kancelář?

Poslední článek rozebírá téma “Podnikáte? Využijte virtuální kancelář”, kde se dozvíte, že vybudovat si vlastní zdroj příjmů rozhodně není na škodu. Jistě z toho je dobrý pocit, když si můžete koupit více věcí a zvyšujete svoji nezávislost na rodičích či zaměstnavateli. Jenže podnikání s sebou nese také spoustu starostí. Více si již přečtěte v článku.

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za první čtvrtletí roku 2023 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Co je to CDP?

Platforma pro zákaznická data (CDP) je předem připravená jednotná databáze zákazníků, která získává data z různých zdrojů a vytváří profily klientů v podobě strukturovaných dat dostupných jiným marketingovým systémům. Jedná se tedy o marketingovou technologii, jež sjednocuje zákaznická data firmy z marketingu a dalších kanálů, aby umožnila modelování zákazníků a optimalizaci načasování a cílení obchodních sdělení a nabídek. Mezi digitální zdroje, které dodávají informace CDP, mohou patřit údaje o chování z webových stránek, aplikací nebo souvisejících kanálů, jako jsou živé textové konverzace nebo digitální asistenty, transakční data ze systémů elektronického obchodu nebo z pokladních systémů (POS) a demografické údaje včetně jmen, dat narození a adres. CDP pomáhají podnikům porozumět jejich zákazníkům, budovat vztahy s cílovým publikem a zvyšovat výnosy. CDP a systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) spolu úzce souvisejí, ale jsou odlišné. Rozdíl mezi CRM a CDP spočívá v tom, že systémy CRM pomáhají řídit vztahy se zákazníky, zatímco CDP pomáhají spravovat zákaznická data. Oba typy systémů shromažďují zákaznická data, ale CRM pomáhá organizovat a spravovat interakce se zákazníky, zatímco CDP se zaměřují na chování klientů ve vztahu k produktu nebo službě, například kterým kanálem se k produktu dostali nebo jak se chovají při užívání služby. Systémy CRM jsou určené k tomu, aby pomáhaly těm, kdo jsou v kontaktu se zákazníky, tedy zejména obchodníkům, zatímco CDP slouží primárně těm, kdo nejsou v přímém kontaktu se zákazníky, jako je marketing, produktový management a vedení podniku. 

Jak vytěžit co nejvíce z digitální identity?

Customer Identity & Access Management (CIAM), je koncept, díky kterému digitální identita nabývá nového významu, důležitosti a variant použití. Zákaznickou digitální identitu jednotlivce, nebo organizace tvoří sada identifikačních údajů. Základem je uživatelské jméno, emailová adresa a heslo. Registrace uživatele může probíhat i dvoufázově, kdy jako úvodní krok slouží tzv. „light“ jednoduchá registrace. Tu pak následuje plnohodnotná registrace s ověřením emailové adresy a vybraných kontaktních údajů. Novým trendem je využití profilů ze sociálních sítí a jiných platforem k přihlášení. Kombinací digitální zákaznické identity se správou souhlasů a preferencí Enterprise Consent & Preference Management (ECPM) lze získat unikátní profil obohacený o veškeré preference a souhlasy, které se dají aktivně využívat ve prospěch zákazníka, jeho zkušenosti a zážitku při využívání vašich služeb a produktů. Ruku v ruce s budováním důvěry zákazníka roste i rozsah jeho zákaznické digitální identity, a tím pádem i znalost podniku o něm. Úplným základem použití digitální identity je typicky autentizace, autorizace a zpřístupnění obsahu, nebo služeb nejen online. Digitální identita je často využívána i pro zajištění důvěryhodnosti, zabezpečení a odhalování podvodů. Specificky v prostředí e-commerce a digitálním světě je ucelená identita zákazníka vstupním předpokladem pro personalizaci komunikace, sestavení produktových doporučení a nabídek. Změní-li zákazník své preference, díky automatizovanému propojení budou všechny komunikační platformy od e-commerce přes digitální kanály, marketing a CRM vědět, jaké nabídky jsou i nadále relevantní a které už není vhodné nabízet.

Proč je důležitá správa dokumentů

DMS je způsob, jak společnost organizuje, spravuje, ukládá a celkově pracuje s elektronickými dokumenty obecně. Může přitom jít například o naskenované papírové dokumenty, ale také o nejrůznější projekty, smlouvy nebo faktury a podobně. K výhodám zavedení DMS patří zrychlování toku informací, snížení pravděpodobnosti selhání lidského faktoru nebo snižování potřeby množství kvalitní pracovní síly. Dále jde o účinné vyhledávání dokumentů, hledání a správu souvislostí mezi nimi, online přístup k dokumentům a sledování termínů splatnosti. Cloud computing způsobil revoluci v softwaru a měl hluboký dopad na systémy správy dokumentů. Cloud zajišťuje dostupnost dokumentů kdykoli a kdekoli, a není tak díky němu nutné být na konkrétním počítači nebo v uzavřené síti, aby pracovníci mohli bezpečně přistupovat ke svým souborům. S cloudem souvisí také trend v podobě používání mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Je tedy nutné mít uživatelsky přívětivý software kompatibilní s několika zařízeními. Stále více si razí cestu také automatizace a rychlé zavádění technologií umělé inteligence, jako je strojové učení a zpracování přirozeného jazyka. Umělá inteligence vylepšuje obchodní procesy aplikací metod, jako jsou strojové učení, prediktivní analýza nebo vizualizace dat.

 

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729