Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za čtvrté čtvrtletí roku 2022 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Desítka nejvýznamnějších dodavatelů ERP dneška

Seznam dodavatelů je zohledněn podle velikosti firmy, ale také je hodnocen na základě cloudové strategie a toho, jak jeho vize budoucnosti ERP utváří trh. Prvním dodavatelem je Oracle. Společnost nabízí řešení jak pro středně velké podniky, tak i pro globální podniky. Druhým dodavatelem je SAP. Je to největší hráč na trhu ERP. Většina rozsáhlé instalované základny společnosti SAP ale stále používá lokální systémy ERP. Třetím dodavatelem je Microsoft. Díky své široké řadě produktů Dynamics, které jsou určené především pro malé a střední podniky a jsou k dispozici v lokální a cloudové verzi, je Microsoft významným hráčem na poli ERP. Čtvrtým dodavatelem je Workday. Workday začínal jako aplikace pro řízení lidského kapitálu na principu SaaS, ale společnost rozšířila své portfolio o finanční řízení a podnikové plánování. Pátým dodavatelem je Sage. Firma vybudovala vlastní cloudovou platformu a rozšiřuje své produktové řady i mimo oblast účetnictví a mezd pro malé podniky. Šestým dodavatelem je společnost Infor. Nabízí celou šíři ERP řešení pro různá odvětví a jako tradiční dodavatel přešla na cloud. Sedmým dodavatelem je Epicor. Cloudová platforma Kinetic společnosti Epicor je hodnocena jako vizionářská. Poskytuje solidní provozní řešení pro výrobní a distribuční společnosti střední velikosti spolu se souvisejícími funkcemi pro plánování poptávky, řízení zásob a skladů. Osmým dodavatelem je Servicenow. Jeho platforma umožňuje podnikům propojit digitální pracovní postupy a optimalizovat podnikové procesy pro IT, zaměstnance zákazníky a tvůrce aplikací. Devátým dodavatelem je QAD. Jedná se o dodavatele, který je vizionářem v kategorii řízení výroby a dodavatelského řetězce pro středně velké podniky. Desátým dodavatelem je Salesforce. Ten je lídrem v oblasti CRM. Na trhu ERP má jedinečnou strategii, kdy firma vybudovala výkonnou cloudovou platformu, na které lze provozovat aplikace CRM a psát aplikace.

Lze dodat komplexní ERP systém za pár měsíců?

Základem potřebné změny je agilní přístup k implementaci ERP. Vodopádový přístup nepřináší potřebnou míru efektivity. Implementace ERP v případě agilního přístupu probíhá v několika paralelních vlnách, aby projekt rychle přinesl potřebnou návratnost. Často je výsledkem tzv. „minimal viable product“, tedy použitelný produkt s nejmenším možným a zároveň dostatečným množstvím funkcí ve standardizovaném procesu. Funkční realizační týmy si osvojí většinu typických scrumových postupů. Byznysové i IT end-to-end týmy o několika lidech tak z řad systémového integrátora dokončí návrh. Samotné nasazení a testování systému probíhá ve dvou až třítýdenních procesních sprintech, kdy se prochází best practises jednotlivých procesů a stanovují se odchylky od standardních procesů. Testování E2E a uživatelské akceptační testování (UAT) se provádí v pravidelných intervalech po dokončení procesů, na rozdíl od testování pouze jednou na konci nasazení, což vede k lepší kvalitě a průběžné automatizaci testů. Agilní přístup přináší výzvy pro implementátory, jelikož je potřeba zkušený tým v daném segmentu podnikání, protože už od začátku se procházejí business procesy. Agilní přístup přináší nižší náklady. Dodávky formou agilního přístupu jsou rychlé. Zároveň snižují náklady na budoucí rozvoj a upgrady díky dosažení vyšší míry standardizace dodávky a procesní čistoty. Agilní přístup také zvyšuje míru přijetí nového systému ve firmě.

Automatizace CRM je nekonečný proces

Čím je CRM platforma komplexnější, tím přináší i větší potřebu automatizace napříč produkty. Na úrovni produktu probíhá automatizace primárně na základě zpětné vazby zákazníků, od vyhodnocení, prioritizace, naplánování roadmapy až po následné překlopení do vývoje produktu. Dobrým příkladem, jak vývojáři produkt na základě zpětné vazby zdokonalují, je automatizace chatbotů. Obchodník má možnost nadefinovat si různé scénáře, aby komunikace plynula bez něj. Případně může změnit konverzaci se strojem na povídání si online s dostupným kolegou na mobilu či stolním počítači. Jaký je rozdíl mezi obchodníky, potažmo firmami, které automatizují, a které nikoli? Jedním ze dvou hlavních faktorů je rozdělení času. Pokud se věci dělají ručně, vzniká prostor pro neaktuální, nesprávné nebo zcela chybějící údaje. Přitom jsou tato data naprosto klíčová, neboť s nimi pracuje celý tým nebo celá firma. Dalším faktorem je nastavení jednoho centrálního zdroje pravdy, jedné CRM platformy, která pokryje nejen všechny firemní potřeby, ale posune celý obchodní proces ještě dál nabídkou marketingových automatizací, reportingem nebo nástroji na gererování leadů. Co se týče leadů, CRM má nástroje na generování leadů, které umožňují oslovit nové kontakty, které navštívily webové stránky firmy. Další užitečnou funkcí je automatizace workflow, což je nástroj, který v rámci CRM umožňuje obchodníkům nastavit e-mailovou komunikaci nebo třeba plánování aktivit. Jakmile je automatizace dobře napsána, zásadně se zlepšuje i zákaznická zkušenost. Pokud systém provede zákazníka celým procesem hladce, bez prodlev nebo zdlouhavého domlouvání, projeví se to na rychlosti uzavírání dealů takřka okamžitě. 

 

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Severovýchod Slovenska je aj náboženskou rezerváciou svetového významu

Severovýchod Slovenska je nábožensky azda najpestrejším kútom Slovenska. Súvisí to hlavne s historickým vývojom, presunom území a obyvateľstva medzi rôznymi štátnymi útvarmi do ktorých územie patrilo, vysokým počtom národnostných a náboženských minorít, ale aj tradičnou náboženskou toleranciou. Je tu vysoký počet praktikujúcich nábožensky veriacich občanov a s tým súvisiaci vysoký počet kostolov a náboženských budov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Využite aj vy nepriaznivé počasie neumožňujúce iné aktivity na návštevu niektorého z náboženských chrámov a vychutnajte si ich krásu a mystickosť. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš-Bardejov.

,,Vyjadrením náboženskej rozmanitosti a silnej tradície je aj pravidelné požehnanie prameňov v Bardejovských Kúpeľoch na úvod kúpeľnej sezóny, ktoré vykonávajú predstavitelia 4 cirkví pôsobiacich v okrese-rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej. Okrem toho v Bardejove a okolí je mnoho pamiatok na historicky početnú a dôležitú židovskú komunitu, na čele so synagógou. V samotných Bardejovských Kúpeľoch sa pravidelne konajú bohoslužby v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža (denne) a v sezóne aj v skanzene od mája do októbra v gréckokatolíckom drevenom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky, pravoslávnom drevenom chráme prenesenia ostatkov sv. Mikuláša divotvorcu a pravoslávnom chráme sv. veľkomučeníka a liečiteľa Panteleimona (www.kupele-bj.sk/volny-cas/kulturny-zivot) v Bardejove.

Pamiatky historického jadra Bardejova  zapísané v roku 2000 do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO sú natoľko významné, že kvôli nim ročne tisíce turistov navštívia toto centrum severovýchodného Slovenska. Ďalšie tisíce vyhľadávajú drevené kostolíky v okolí Bardejova a Svidníka, niektoré tiež zapísané v UNESCO. Keď k tomu prirátame svetoznáme historické Bardejovské Kúpele, wellness zariadenia, skanzeny, cyklotrasy a vojenskú históriu z oboch svetových vojen vo Svidníku a okolí, výsledkom je mimoriadne atraktívny produkt cestovného ruchu severovýchodného Slovenska,“ vymenúva R.Jančošek.

Kostoly (zdroj: http://www.visitbardejov.sk/pamiatky/kostoly)

Bazilika sv. Egídia

Výstavba chrámu sa začala v polovici 14. storočia a stavba bazilikálnej časti bola ukončená v roku 1415. V období rokov 1420 až 1427 bola postavená veža chrámu. Pod vedením miestneho staviteľa Urbana došlo k ďalším úpravám a rozširovaniu stavby. Výstavba chrámu bola zavŕšená na konci 15. storočia. V roku 1580 odlial zvonolejár Ján z Tarnowa štvortonový zvon s menom Urban. V priebehu ďalších storočí chrám poškodili požiare, zemetrasenia a bombardovanie v roku 1944. Chrám prešiel mnohými stavebnými rekonštrukciami. V roku 1990 pukli oba chrámové zvony – Urban a Ján a nahradené boli zvonom Jozefom pri príležitosti vyhlásenia chrámu za Baziliku minor.

Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla

Postavený bol v južnej časti bývalej hradobnej priekopy (dnes Jiráskova ulica) v rokoch 1901 – 1902. Má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý je pruskými klenbami. Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania je klasicistický kostol v Bardejove. Bol postavený v rokoch 1798 – 1808 na ulici Dlhý rad. Chrám je vybavený neogotickým interiérom z 2. polovice 19. storočia. Bol postavený podľa podmienok tolerančného patentu Jozefa II., ktorý umožňoval protestantom postaviť si chrám, tam kde bolo 500 ľudí alebo 100 rodín. Stavba je postavená na základoch, ktoré tvoria dubové koly nabité do štrkového podložia. V zmysle tolerančného patentu bol postavený za severnou hradbou mesta.

Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor františkánov

Kostol postavili okolo roku 1380 augustiniáni. Kláštor sa staval v niekoľkých etapách. V roku 1528 boli augustiniáni vyhnaní z mesta. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštor slúžil ako sýpka. Neskôr ho vyžívali evanjelici a po roku 1686 keď v rámci rekatolizácie objekty prevzali františkáni, kostol zväčšili a rozšírili. Kostol je vyhľadávaným miestom mnohých turistov. Zaklenutie svätyne je gotické, hlavnej lode barokové. Vnútorné zariadenie je neogotické, časť výzdoby je baroková.

Kostol sv. Anny sa nachádza v areáli Cintorína sv. Anny v Bardejove. Pôvodná kaplnka z roku 1822 bola v 90. rokoch 20. storočia prestavaná na kostol. Pri kostole stojí kamenný pamätník z roku 1783. Pamätník bol zhotovený na počesť otvorenia dreveného mosta cez rieku Topľa. V súčasnej dobe je kostol v správe saleziánov.

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Rímskokatolícky kostol stojí vedľa Ľudového prameňa v malebných Bardejovských Kúpeľoch. Kostol bol postavený v rokoch 1802 – 1831 a má pôdorys kríža. Rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola prebiehala v roku 1941 a rekonštrukcia interiéru v roku 1996. Kostol je obľúbeným miestom na rozjímanie pre domácich i kúpeľných hostí.

Kostol sv. Rodiny na Vinbargu

Rímskokatolícky kostol sv. Rodiny bol postavený na sídlisku Vinbarg v roku 1999. V súčasnosti je v správe saleziánov. Súčasťou Farnosti sv. Rodiny je aj oratórium, ktoré má pod správou rehoľa Saleziánov Don Bosca.

 Kaplnka sv. Jakuba

Kaplnka bola postavená okolo roku 1820. Vnútri sa nachádza oltár sv. Jakuba s obrazom svätca a Márie Magdalény. Kaplnka je situovaná na cintoríne sv. Jakuba v Bardejove. Cintorín je najstarším zachovaným mestským cintorínom v meste a priťahuje domácich i turistov.

 Pravoslávny kostol

Kostol sa začal stavať v roku 1991. Charakteristický je vďaka využitiu byzantského štýlu v modernejšej forme. Spodný chrám je zasvätený svätcom-Cyrilovi a Metodovi a vrchný chrám je zasvätený prepodobnému Serafímovi Sarovskému. Chrám sa nachádza sa pod sídliskom Vinbarg.

Synagóga v Bardejove

Stará synagóga v Bardejove bola po rokoch chátrania vďaka komplexnej obnove a reštaurovaniu, ktoré začali v roku 2015, premenená na viacúčelový reprezentatívny priestor a miesto pre kultúru. Hlavná sála budovy je v súčasnosti miestom konania výstav, koncertov, konferencií a prednášok. Dlhodobou prioritou je prepojenie všetkých stavieb areálu, otvorených plôch a pamätníka holokaustu do kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Areál zároveň patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v Bardejove a klenoty cestovného ruchu, ktoré do mesta ročne lákajú tisíce návštevníkov.

Stará synagóga v Bardejove (Zdroj:https://www.archinfo.sk/diela/rekonstrukcia-a-obnova/stara-synagoga-v-bardejove.html)

,,Bardejovská synagóga je súčasťou takzvaného Židovského suburbia, ktoré je najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove. Komplex židovských rituálnych budov pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia (bet hamidraš), rituálneho kúpeľa (mikve), expanznej veže, kotolne a rekonštruovanej hmoty rituálneho bitúnku. Tieto budovy slúžili duchovným a komunitným potrebám ortodoxnej židovskej komunity so silným vplyvom chasidizmu, ktorá bola šiestou najväčšou na Slovensku v medzivojnovom období.

Súbor stavieb sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bet hamidraš v roku 2000. Vtedy zároveň bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so Židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Drevené kostolíky

Drevené chrámy sú najvzácnejším skvostom slovenskej ľudovej architektúry. Nachádzajú sa takmer výlučne na severovýchode Slovenska, pričom najviac – až 26 – ich je práve v regióne horného Šariša. Pri ich stavbe sa z duchovných dôvodov nesmeli používať klince, ktoré boli spájané s ukrižovaním Krista. Majstri sa preto snažili o zhotovenie pevných drevených spojov, schopných odolať času aj poveternostným vplyvom. V interiéroch dominujú unikátne ikony karpatského typu, osadené do ikonostasov v štýle baroka a rokoka. Spravidla ide o chrámy východného obradu. Najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku je však jedinečný rímskokatolícky gotický chrám z 15. storočia v obci Hervartov, ktorý je aj na zozname UNESCO. Z drevených kostolíkov v okolí Bardejova a Svidníka patria medzi UNESCO pamiatky aj rusínske gréckokatolícke chrámy v Bodružali a Ladomirovej.

Lokalita drevených chrámov: HervartovTročanyKrivéLukovKožanyBardejovské KúpeleFričkaJedlinkaVaradkaBodružalLadomirová
Drevený chrám, Nová Polianka, 1763

Gréckokatolícky drevený chrám zasvätený svätej Paraskeve je klenotom skanzenu vo Svidníku. Bol vystavaný v roku 1763. Počas II. svetovej vojny bol značne poškodený. Krátko po rekonštrukcii bol chrám prenesený z obce Nová Polianka do svidníckeho skanzenu

Karpatská drevená cesta

Nevšedná turistická atrakcia, ktorou sa Svidník a jeho okolie pýši, je tzv. Karpatská drevená cesta. Táto atrakcia ponúka návštevníkom putovanie po drevených sakrálnych stavbách ľudovej architektúry, ktoré sa vyznačujú svojou unikátnosťou. Každý chrám je výnimočný a niečím iný. Na putovaní si určite obzrite chrámy aj v obciach ako Dobroslova, Havranec, Krajné Čierno, Hunkovce, Šemetkovce, Medvedie, Korejovce, Miroľa, Nižný a Vyšný Komárnik a neobíďte ani chrám v najmenšej obci na Slovensku, v Príkrej.

Viac je na : www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk,www.svidnik.sk,www.visitbardejov.sk

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Využite poukážky aj v roku 2023

Zvýšený záujem o slnečné kolektory, ale aj ďalšie druhy OZE, trvá hneď od začiatku roku 2023. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., tento zvýšený záujem registruje od júna 2023, kedy sa zásadne zmenili podmienky vypĺňania žiadostí o poukážky z projektu Zelená domácnostiam. O tom, kedy budú poukážky aktívne a vydané, odvtedy rozhodujú domácnosti, po dohode so zhotoviteľmi podľa toho, kedy bude zariadenie na inštaláciu pripravené. Kým mnohí výrobcovia OZE, spolu s následnou montážou nestíhajú dodávať výrobky skôr než za pol roka, THERMO|SOLARU sa to darí rýchlejšie, v súlade s termínmi predpokladanými a uvedenými na www.zelenadomacnostiam.sk.

Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o. k tomu hovorí: ,,Ak ste rozhodnutí nechať si inštalovať na dom slnečné kolektory, je najvyšší čas obrátiť sa na renomovanú firmu, ktorá vám ich zabezpečí čo najrýchlejšie. To znamená, že už na jar, či v lete tohto roku sa môžete kúpať v teplej vode zohriatej slnečnými lúčmi-vo vani, či v bazéne. Naše kapacity sú vyťažené, ale máme potenciál na uspokojenie všetkých zákazníkov v lehote niekoľkých mesiacov. Všetci naši zamestnanci a zmluvní partneri sú zákazníkom k dispozícii na konzultácie týkajúce sa vhodnosti technológie a prípadných detailov inštalácií. Sú však aj montážne firmy, ktoré v oblasti solárnych panelov avizujú lehoty jeden rok a viac. Využite preto poukážky podporného programu Zelená domácnostiam II. Ďalšou možnosťou je zváženie pôžičky v banke. Niektoré banky poskytujú výhodné sadzby na environmentálne zariadenia. Tak či tak, pri súčasných zvýšených cenách energií sa vám investícia v rozumnom čase vráti.“

Ekologické, ale najmä ekonomické

Po poslednom zvýšení cien energií od januára 2023 sa príprava teplej vody s pomocou slnečných kolektorov stáva jedným z najekologickejších, ale aj najekonomickejších spôsobov prípravy teplej vody. Voľné finančné prostriedky je najlepšie investovať do slnečných termických kolektorov. Je to investícia do vlastnej energetickej nezávislosti. Oplatia sa aj bankové úvery s rozumným úverom na tieto účely.

Najdostupnejšie OZE

Vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU Tomáš Jančařík k tomu poznamenáva: ,,Pri slnečných kolektoroch je vstupná investícia jednou z najnižších pri OZE a  dosiahnuteľná pre väčšinu obyvateľov. Navyše presne podľa preferovaných kritérií. Teda zdroj tepla je v podstate bezobslužný, bezporuchový a spoľahlivý po celú dobu životnosti. Preto je aj najčastejšou voľbou pri inštalácii OZE v našich podmienkach. V našich podmienkach sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej vody. Iba menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a na ohrev vody v bazénoch. Na prípravu teplej vody treba pre 4 – 5 člennú rodinu inštalovať cca 5-6 m2 kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania, alebo ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorú je potrebné určiť výpočtom na základe energetickej bilancie. Životnosť slnečných kolektorov je napríklad v porovnaní s tepelným čerpadlom (vzduch-vzduch) dvojnásobná a prevádzka bez nepríjemného hluku,“ uzatvára T.Jančařík.

Zelená domácnostiam pokračuje, poukážky sa oplatia

Nárasty cien energií za posledný rok ďaleko predbehli rast cien slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení. Tie sa každým rokom oplatia viac a viac. V súvislosti s výškou dotácie a súčasným miernym navyšovaním cien sa záujem zákazníkov ani trochu neznížil. Poukážky stále môžu pokryť až 40 až 50 % oprávnených výdavkov na vybrané zariadenia OZE. Maximálne však môže rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory (3 400 eur na tepelné čerpadlo,  1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch).

,,Finančné prostriedky z programu Zelená Domácnostiam II sú inšpiratívne, ale slnečné kolektory sú návratné aj bez nich a to vo veľmi krátkom čase. Jednorazová investícia do slnečných kolektorov okolo 4 500 € (komplet aj s montážou) ušetrí približne 60% z ceny energie na ohrev teplej úžitkovej vody každý rok, počas najbližších 40 rokov. Najväčším problémom sa stáva dostupnosť zariadení za súčasné, ešte nízke ceny. Problémom je aj vyťaženosť montážnych firiem. Odporúčame sa na termíne montáže dohodnúť čo najskôr. Čím skôr si slnečné kolektory nainštalujete, tým skôr začnete vďaka slnku šetriť.

Ročný prínos na ušetrených nákladoch za prípravu teplej vody v rodinnom dome slnečnými kolektormi od THERMO|SOLARU Žiar, pri systéme pre 4-5 osôb, predstavuje už teraz až 250 eur. Návratnosť systému podporovaného poukážkami sa tak dostáva pod 9 rokov a to pri uvažovanej životnosti až 40 rokov. Na naše zariadenia poskytujeme záruku až 12 rokov a tiež servis a poradenstvo,“ konštatuje T.Jančařík.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

ORL Vincentka Fórum opäť so záujmom odbornej verejnosti

Odborné stretnutia odborníkov z radov ORL boli na dva roky prerušené pandémiou koronavírusu. V spolupráci spoločnosti Vincentka, Českej spoločnosti ORL a FN Motol sa opäť stretli v závere minulého roka v Konferenčnom centre v Prahe na akcii ORL Vincentka Fórum. V poradí už na piatom fóre sa zúčastnilo 158 špecialistov, lekárov ORL. Akciová spoločnosť Vincentka tak pokračuje v podpore konferencií a pracovných stretnutí odborníkov z radov ORL, na ktorých dochádza k prospešnej výmene skúseností, pri stretnutiach najväčších lekárskych kapacít v odbore ORL. V odbornom programe konferencie vystúpili Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., so svojim tímom, MUDr. Michal Zábrodský a Prof. MUDr. Jan Plzák. Informoval o tom riaditeľ Vincentky, a.s., Jan Šumšal.

,,Odborné stretnutia boli na dva roky prerušené pandémiou koronavírusu, ale ani v tomto období Vincentka nezaháľala a pomáhala svojimi produktmi nezištne tam, kde to bolo potrebné a kde o to požiadali. Počas pandémie sa objavil nový fenomén medzi liečebnými nástrojmi Vincentky. Kúpele Luhačovice zaviedli za účelom liečenie následkov covidu inhalácie Vincentkou a túto metódu prevzali ďalšie kúpele a kúpeľné zariadenia. Inhalácia Vincentkou sa stala významným pomocníkom pri náprave covidom poškodených pľúc a priedušiek,“ konštatoval J.Šumšal.

Na konferencii predstavili aj vlaňajšiu novinku v ponuke Vincentky. Je to Vincentka plnená do plechovky, ktorá má slúžiť všetkým, ktorí ju chcú mať túto minerálku vždy po ruke. Snaha o väčšiu obslužnosť, o doručenie Vincentky na miesto voľnočasových aktivít, výlety do prírody, fitness šport a festivaly, oslovuje aktívnu generáciu spotrebiteľov.

Partnerstvo Vincentky a ORL

Svetoznáma minerálna voda Vincentka, prameniaca v kúpeľoch Luhačovice, je dlhodobo spätá s otorinolaryngológiou (ORL). Lekári ORL sú Vincentkou nadšení a využívajú jej liečivé účinky na prevenciu i ochorenia horných a dolných dýchacích ciest desiatky rokov. Liečivá minerálna voda Vincentka vstúpila do služieb ORL už dávno. Jej účinky na prevenciu i ochorení horných a dolných dýchacích ciest sú všeobecne známe. Spoluprácou so špičkovými pracoviskami a odborníkmi v oblasti ORL sa účinky priaznivo prejavujú v mnohých smeroch. Ukazujú ako najefektívnejšie s Vincentkou pracovať, ako rozširovať portfólio výrobkov, ako nachádzať ďalšie spôsoby jej využitia v liečebnom procese. Akciová spoločnosť Vincentka, obnovila plnenie minerálky Vincentky do fliaš pred 25 rokmi a vyrába z nej aj produkty, dlhodobo podporuje rad konferencií a pracovných stretnutí odborníkov z radov ORL.

 Významné výročia

Firma nedávno oslávila viac ako 350 rokov od prvej písomnej správy o liečivých účinkoch tohto nápoja na ľudský organizmus. V roku 2020 uplynulo už 200 rokov od chvíle, keď sa Vincentka začala čerpať do skla a v tomto ohľade je na trhu unikátna.

V roku 2023 oslávi Vincentka 25. výročie svojej novodobej éry, ktorá priniesla celý rad zmien. Po neúspešnej privatizácii v rokoch 1993–1996 sa čerpanie prameňa Vincentky do fliaš na určitú dobu uzavrelo. V roku 1997 prebehla privatizácia a transformácia do podoby „rodinnej firmy“, ktorá sa stala zárukou kvality produkcie. Hneď v nasledujúcom roku 1998 začala Vincentka opäť prúdiť a znovu sa rozbehla výroba. Došlo k výraznej modernizácii celého technologického procesu, skvalitnila sa kontrola chemického zloženia i starostlivosti o stabilitu a trvanlivosť liečivej vody. Dnešná prevádzka Vincentky pripomína skôr laboratórium než industriálne zariadenie. Firma nadviazala na klasickú líniu „liečivého nápoja našich babičiek“, ale zároveň vstúpila do sveta zdravého životného štýlu s jeho dynamikou, zvýšenou starostlivosťou o zdravie a aktívnym prístupom k voľnočasovým aktivitám. V spolupráci so špičkovými odborníkmi a lekárskymi pracoviskami prebieha zdokonaľovanie produkcie.

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Príďte si vyhriať telo do Bardejovských Kúpeľov

Najväčší liečebný dom Bardejovských Kúpeľov, a.s. – hotel Ozón otvoril, po týždennej sanitačnej prestávke, od 14.januára 2023 prevádzku svojho Wellness Spa. V súčasnosti je hotel plný klientov a jeho wellness je prístupné všetkým ubytovaným v kúpeľoch i širokej verejnosti. Otváracie hodiny pre bazény sú od 11.00 do 21.00 hod., pre saunový svet od 13.00 do 21.00 hod. Hotel i wellness poskytujú všetky služby bez obmedzení. Navyše v súčasnosti prebiehajú atraktívne sezónne zľavy. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

,,Príďte si oddýchnuť a relaxovať do Wellness spa. Tento komplex slúži na regeneráciu tela a duše, ponúka wellness služby nielen pre kúpeľnú klientelu ale aj návštevníkom a hosťom z celého regiónu a zahraničia. Obsahuje vodný svet a saunový svet. Pre seniorov nad 60 rokov a držiteľov preukazu ZŤP máme teraz v superakcii Liečebný pobyt SENIOR, s plnou penziou a 3 procedúrami denne. S 25% zľavou v termíne 14.01. – 12.02.2023 teraz stojí pobyt od 59 EUR za osobu a noc a s 15% zľavou v termíne 12.02. – 06.04.2023 je k dispozícii od 61 EUR. Vyberú si však všetky vekové kategórie a za ceny, do ktorých sme zatiaľ ani zďaleka nepremietli všetky zdraženia vstupov z posledného obdobia,“ konštatuje T.Šatanková.

Hotel Ozón je najväčší

Hotel Ozón je svojou lôžkovou kapacitou najväčším ubytovacím zariadením v Bardejovských kúpeľoch. Bol postavený v roku 1976 a nachádza sa priamo v centre Bardejovských Kúpeľov, v príjemnom prostredí kúpeľného parku pri prameňoch minerálnych vôd. Rozsahom svojich služieb uspokojí aj náročných návštevníkov. Klienti majú možnosť absolvovať liečebné a relaxačné služby. Hotel je zrekonštruovaný, má 169 izieb a 8 apartmánov. Hotel Ozón je priamo spojený s Balneoterapiou, kde návštevníci môžu využívať liečebné aj relaxačné služby. Priamo v hoteli sa nachádza wellness centrum – komplex bazénov a sáun. Z Bardejovských Kúpeľov je možné navštíviť aj nemenej zaujímavé okolie.

Bazény: krytý bazén, malý: 4x11m, 6,5×2,5m, veľký: 12x11m. Vonkajší bazén: malý: 4x4m, veľký: 33x15m.

Štandardné vybavenie všetkých izieb: sociálne zariadenie, rádio, telefón, TV, satelitný prijímač, chladnička, kúpeľňa, wifi.

Wellness v hoteli Ozón a liečebné procedúry poskytované v neďalekom Kúpeľnom dome

Inhalačné terapie: oxygenoterapia. Elektroliečba: krátkovlnná diatermia, interferenčné prúdy, magnetoterapia. Svetloliečba: horské slnko, solárium. Masáže: klasická, podvodná, reflexná, ručná, masážny prístroj, lymfodrenáž prístrojová, masáž horúcimi lávovými kameňmi. Cvičenie: v bazéne, kalanetika, skupinový telocvik, liečebný telocvik. Kúpele: v hydromasážnej vani/whirlpool, v termálnom bazéne, perličkový, vaňový, vírivý, šliapací, škótske streky, minerálny. Zábaly: bahenné, parafínové, rašelinové. Sauny: fínska, parná, suchá, saunový svet, tepidárium, infračervená. Ostatné: pitné kúry, ultrazvuk, bankovanie, pneumopunktúra. Liečivá minerálna voda na Kúpeľnej kolonáde, jedinej svojho druhu na Slovensku. Teplota cca 16 stupňov.

Športové vybavenie: Indoor: posilňovňa: 1x, bowling, biliardový stôl: 1x. Outdoor: telocvičňa: 1x, minigolfové ihrisko: 1x, jazdecký areál: 1x.

Beauty: solárium, kaderník, manikúra/pedikúra, služby kozmetika.

Služby pre deti: detský kútik, pieskovisko, preliezačky.

Parkovanie za poplatok: vlastné parkovisko, možnosť parkovať na parkovisku blízkeho hotela.

Požičovne: horské bicykle.

Aktivity na voľný čas

Lyžiarske stredisko REGETOVKA (15 km, mimo prevádzky), vlek Makovica (20 km)

Bezprostredná blízkosť: cykloturistika, loptové hry, minigolf, lyžiarske stredisko, bežecké lyžovanie

Do 15 min chôdze

prechádzky do prírody, detské hry, jazda na koni, tenis, kúpanie (kúpaliská)

Do 15 min jazdy autom

mountainbiking, horská turistika, turistické vychádzky, horská cyklistika, zber húb, lyžovanie

Do 1 hodiny jazdy autom

Freeclimbing, paragliding, vysokohorské túry, kúpanie (prírodné vodné plochy), vodné športy, rybárčenie, rafting

Zameranie pobytu

Choroby obehového ústrojenstva, Choroby pohybového ústrojenstva, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Choroby z povolania, Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, Kúpeľné a Rekondičné, Liečebné, Neurologické choroby, Obličky, prostata, močové cesty, Ochorenia dýchacích ciest, Onkologické choroby, Poruchy/choroby látkovej výmeny, Seniorské, Ženské/gynekologické choroby. Kúpeľný poplatok: 1,70 EUR.

Otvorené, stály záujem klientov

Bardejovské Kúpele, a. s. majú otvorené a poskytujú služby bez prerušenia pre klientov poisťovní i platiacich, už od leta minulého roka. V zimnom období sústredili klientov do dvoch najlepších hotelov s wellness (Ozón a Alexander). Pri opatreniach na šetrenie energií dodržiavajú platnú vyhlášku a teploty majú na spodnej odporúčanej hranici, hlavne v spoločných priestoroch a na chodbách. K tromfom Bardejovských Kúpeľov patria výhodné ceny, dlhoročná overená kvalita, dobré meno a ofenzívny marketing.

Akcie pokračujú aj v hoteli Alexander

K dispozícii je aj akciový pobyt v hoteli Alexander so splatnosťou do 6.4.2023 akciový pobyt VITAL v hoteli Alexander. Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba): Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok, sobota a nedeľa):  325 €/2 noci alebo 465 €/3 noci. Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je pondelok, utorok alebo streda): 265 €/2 noci alebo 384 €/3 noci.

Viac informácií na : https://www.hotelalexander.sk/, www.kupele-bj.sk, www.visitbardejov.sk

 Centrálne rezervačné oddelenie: Tel.: 054/477 4450,4470,4440, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail:
rezervacie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk

Procedúry na zlepšenie pamäti a poznávacích schopností mozgu

Poruchy pamäti a poznávacích schopností mozgu patria medzi nežiadúce sprievodné javy niektorých chorôb, hlavne u seniorov. Bardejovské Kúpele, a.s., pri vybraných indikáciách ponúkajú už siedmy rok ako procedúru unikátny ,,Tréning pamäti s vyškolenou trénerkou Mgr. Dankou Petrufovou“. Pri tejto metóde sa zameriavajú na posilňovanie poznávacích funkcií mozgu a pamäti ako jediné kúpele na Slovensku. Tréning si môžu klienti zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu, a to i preventívne. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

Procedúra je vedená certifikovanou trénerkou pamäti, andragogičkou a geragogičkou Mgr. Dankou Petrufovou, ktorá sa špecializuje na kognitívnu aktivizáciu seniorov a ľudí s kognitívnou poruchou. Tréning pamäti predstavuje aktivizačný a terapeutický program. Procedúra trvá 45 minút, jej cena je 12 Eur a je realizovaná skupinovou formou s využitím mentálnych a psychomotorických cvičení ako techník stimulácie a posilňovania poznávacích funkcií mozgu. Túto procedúru vykonávajú Bardejovské Kúpele, a.s. ako jediné kúpele na Slovensku od roku 2016.

D. Petrufová k tomu poznamenáva: ,,Cieľom procedúry je náprava poškodených kognitívnych funkcií (poznávacie funkcie mozgu), využíva sa u ľudí s kognitívnou poruchou, kedy je dôraz kladený na udržanie, alebo zlepšenie kognitívnych funkcií, ale aj ako preventívny program u rizikových skupín pacientov. Patria k nim napríklad seniori, pacienti po prekonaní ochorenia COVID-19 a pod. V širšom ponímaní je súčasťou neurorehabilitácie. Je indikovaná lekárom, no možno si ju zakúpiť aj bez lekárskeho predpisu. Procedúra je vhodná najmä pri neurologických ochoreniach ako náhla cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, demencie rôzneho typu, napr. pri Alzheimerovej chorobe v skoršom štádiu, ale rovnako aj ako preventívny program.“

Dodáva, že procedúra nesie v sebe prvky edukácie a osvety. Jej efektívnosť je podmienená pozitívnym prístupom pacienta k odporúčaniam pre pravidelné domáce cvičenie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií, aj po vybratí predpísaných procedúr.

Bonusy pre klientov

V prospech výberu Bardejovských Kúpeľov, a.s. na kúpeľnú liečbu hovorí mnoho argumentov. Okrem iného aj tieto vysoko kvalitné služby a procedúry:
1. Lekári sa klientom plne venujú v rámci pravidelných odborných prednášok ku všetkým indikáciám, ktoré liečia.

2. Vďaka širokému spektru odborníkov vedia v prípade záujmu a potreby zabezpečiť konzultácie s odborným lekárom.

3. Pri vybraných indikáciách ponúkajú ako procedúru unikátny Tréning pamäti s vyškolenou trénerkou pamäti Mgr. Dankou Petrufovou. Je zameraný na udržanie a zlepšovanie poznávacích funkcií mozgu, zvlášť pamäti.

4. Ako prvé slovenské kúpele počas covid pandémie zakúpili a zaradili do ponúkaných procedúr špeciálny laser MLS, ktorý využívajú pre pacientov s post-covidovým syndrómom, na liečbu neurologických ochorení a ochorení pohybového aparátu.

5. Ponúkajú klientom aj špeciálnu respiračnú fyzioterapiu zameranú na liečbu postcovidu.

6. Bardejovské Kúpele, a.s. majú vlastné laboratórium, v ktorom ponúkajú možnosť vyšetrenia krvi na glykemický profil, glykovaný hemoglobín HbA1C a orálno-glukozo tolerančný test u indikácie Diabetes melitus.

7. Ponúkajú možnosť zakúpiť si tiež biochemické a hematologické vyšetrenie krvi.

8. Vďaka vybaveniu modernými diagnostickými prístrojmi ponúkajú možnosť zakúpiť si priamo v kúpeľoch tieto odborné vyšetrenia: USG žilového systému, artériového systému, vyšetrenie Artériografom, duplexnú echokardiografiu, ergometrické vyšetrenie, bicyklovú ergometriu bez telemetrie alebo s telemetriou, Holter EKG, Holter TK a sonografiu karotíd.
9. Pacienti s prekonanou pľúcnou formou covidu, u indikácií II. a V. a na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára majú možnosť absolvovať Spirometrické vyšetrenie a podobne aj Copperov test pri príjme aj na konci pobytu.

10. K TOP procedúram najvyššej kvality patrí unikátny spôsob rehabilitácie systémom Redcord Neurac, pri funkčnej liečbe chorôb pohybového ústrojenstva. Cielenou rehabilitáciou sa snažia prostredníctvom závesného systému o obnovenie porušených pohybových vzorcov pomocou vysokej úrovne stimulácie nervov a svalov.

Stále otvorené, stále za záujmu klientov

Bardejovské Kúpele, a. s. majú otvorené a poskytujú služby bez prerušenia pre klientov poisťovní i platiacich, už od leta minulého roka. V zimnom období sústredili klientov do dvoch najlepších hotelov s wellness (Ozón a Alexander). Pri opatreniach na šetrenie energií dodržiavajú platnú vyhlášku a teploty majú na spodnej odporúčanej hranici, hlavne v spoločných priestoroch a na chodbách. K tromfom Bardejovských Kúpeľov patria výhodné ceny, dlhoročná overená kvalita, dobré meno a ofenzívny marketing. Návštevníci využívajú to, že ceny stravy i procedúr trochu zvýšili, ale sú ešte stále zaujímavé. V kúpeľoch je k dispozícii najstarší skanzen na Slovensku, tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf, „kúpeľné singletracky“, kyslíková dráha, neďaleko je historické mesto BARDEJOV – pamiatka Unesco, hrad Zborov a mnohé iné atrakcie. 

Akcie pokračujú

K dispozícii je akciový pobyt v hoteli Alexander v termíne 9.1.-14.1.2023. Cena pre 2 osoby (1/2 izba) je 237 €/2 noci alebo 348 €/3 noci. Pobyt pre 1 osobu (1/1 izba):138 €/2 noci alebo 204 €/3 noci. Pobyt zahŕňa plnú penziu, 1x 20 min. klasickú relaxačnú masáž, neobmedzený vstup do hotelového Wellness v hoteli Alexander, 3 x denne pitná kúra na kolonáde, parkovisko pri hoteli grátis.

Alebo si môžete rezervovať so splatnosťou do 6.4.2023 akciový pobyt VITAL v hoteli Alexander. Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba):Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok, sobota a nedeľa):   325 €/2 noci alebo 465 €/3 noci. Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je pondelok, utorok alebo streda): 265 €/2 noci alebo 384 €/3 noci.

Viac informácií na : https://www.hotelalexander.sk/, www.kupele-bj.sk, www.visitbardejov.sk

 Centrálne rezervačné oddelenie: Tel.: 054/477 4450,4470,4440, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail:
rezervacie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk

Nečakajte kým chrípka udrie aj u vás, pripravte si Vincentku

Epidémia chrípky, s nebývalo rýchlym nástupom počtov ochorení, postihla Slovensko už v závere decembra 2022. Hygienici očakávajú, že v januári by mala dosiahnuť ďalší vrchol a to po návrate detí z prázdnin. Keďže ide o vírusové ochorenie, na samotnú chrípku antibiotiká nezaberajú. Lieky sa pri nej používajú na zmierňovanie príznakov, čiže ide o symptomatickú liečbu, kam patrí znižovanie horúčky, zmierňovanie bolesti, uvoľňovanie dýchacích ciest a pomáha aj zvýšený príjem vitamínov. Pri uvoľňovaní dýchacích ciest má svoje miesto minerálna voda Vincentka a prípravky s jej obsahom.

Žiadne banálne ochorenie

Chrípka nie je žiadnym banálnym ochorením. Podľa štúdie slovenských epidemiológov, ktorá mapovala vzťahy medzi celkovou úmrtnosťou na Slovensku a chrípkovou epidémiou počas rokov 2007 – 2017, zomrelo na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne (zdroj: http://chranimenasichpacientov.sk/chripka/). V predchádzajúcich covidových rokoch sa chrípka –aj vďaka protiinfekčným opatreniam výraznejšie neprejavila.

Komplikácie ochorenia

,,Chrípka môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie najmä u starších ľudí, chronicky chorých a ľudí s  oslabeným imunitným systémom. Oslabený organizmus napadnú  bakteriálne infekcie, manifestujúce sa zápalmi priedušiek, pľúc a ďalšími chorobami, ktoré môžu mať až fatálne následky. Preto je nesmierne dôležité v prípade ochorenia nepodceňovať príznaky a začať čo najskôr s liečbou. Chrípka predstavuje veľmi silný útok na celý organizmus. V prípade starších ľudí, chronicky chorých (diabetes, srdcovo-cievne ochorenia), či prekonávajúcich iné závažné ochorenie (onkologickí pacienti, aj tí v rekonvalescencii), treba pozorne sledovať stav a konzultovať priebeh s lekármi,“ uvádza http://chranimenasichpacientov.sk/chripka/.

Ako pomáha Vincentka

Riaditeľ Vincentky, a. s. Jan Šumšal hovorí: ,,Vincentku lekári odporúčajú pri ochoreniach dýchacích ciest na podpornú liečbu pri uvoľňovaní hlienov. Pomáha aj imunitnému systému posilniť sa. Každé z ochorení dýchacích ciest si vyžaduje určitý preferovaný spôsob aplikácie Vincentky. Aj rôzne fázy ochorení si niekedy vyžadujú rôzne spôsoby užívania Vicentky a liečiv s jej obsahom. Vplyvom infekcie môže byť čistiaca funkcia slizníc výrazne zhoršená a Vincentka obnovuje ich prirodzený stav. Predovšetkým pri zvýšenom výskyte infekcií tak účinne chráni horné dýchacie cesty. Významne pomáha zlepšiť kondíciu nosovej sliznice, jej regeneráciu, prekrvenie a zvýšenie obranyschopnosti.“

Pitie a inhalovanie

Pri chrípke pomáha Vincentka najviac pri doliečovaní a ešte predtým ako prevencia. Lekári odporúčajú, aby pacienti neinhalovali Vincentku v prípade akútnych problémov, ale aby ju inhalovali v rámci prevencie a doliečenia pri chronických stavoch.

,,V akútnych prípadoch je najvhodnejšie jej pitie. Do nosa, prípadne aj do hrdla, je vhodná aplikácia Vincentky v spreji. Na hrtan a hornú časť priedušnice je dobré aj kloktanie Vincentky. Počas inhalácie sa rozprašuje na veľkosť častíc do 10 u. Väčšie kvapky 10 u a viac sa usadzujú v nosohltane, menšie prenikajú ako hmlovina hlbšie až do pľúcnych mechúrikov (alveol). Na čelné a prínosové dutiny je najlepšie používať plastovú kanvičku a Vincentku NASALIS. Na dolné cesty dýchacie, kam sa Vincentka nedá dopraviť predchádzajúcimi spôsobmi, je najlepšia jej aplikácia vdychovaním inhalátormi. Pomáha aj vdychovanie pár z vyvíjača pary. Dobré robí naparovanie pod uterákom. Pôsobí na dýchacie cesty horné i dolné, aj dutiny, pretože vtedy pozitívne účinkuje aj zahriatie parou. Rozširuje cievy, prekrvuje ich a pomáha zbaviť sa studených hlienov,“ odporúča J.Šumšal.

Keď chrípka zabíja

Chrípka je v niektorých prípadoch veľmi závažným až smrteľným ochorením. Týka sa to najmä chronicky chorých (diabetes, srdcovo-cievne ochorenia), ľudí s oslabenou imunitou alebo starších. Vtedy je organizmus oslabený a bakteriálne infekcie, ktoré ho napadnú, sa prejavujú zápalom pľúc alebo zápalmi priedušiek. Práve preto by si tieto citlivé osoby mali dávať zvýšený pozor, keď sa epidémia chrípky rozšíri.

Lepšia je prevencia

Najlepšie, čo môžete urobiť je predchádzať ochoreniam. Na to poslúži Vincentka, ktorá pomáha pri liečbe, ale aj ako prevencia. Napríklad nosový sprej Vincentka v prostredí s nízkou vlhkosťou zvlhčí sliznicu nosnej dutiny a nosohltanu. To má za následok zlepšenie dýchania a baktérie a vírusy ťažšie preniknú do organizmu. Môžete ju používať bez obáv ako podporný prípravok. Slúži pre uvoľnenie dýchania pri akútnych (spreje) a pri chronických ochoreniach dýchacích ciest a alergiách. Je ideálna na prevenciu, pri ľahkom prechladnutí, na doliečenie kašľa a nádchy.

Vincentka je vhodná aj pre dojčatá

Aj naši najmenší trpia rôznymi ochoreniami dýchacích ciest a na trhu je len málo výrobkov, ktoré by boli vhodné pre dojčatá. Práve Vincentku môžu mamičky podávať malým deťom pre uvoľnenie dýchania keď sú zahlienené. VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ JUNIOR 0+ má špeciálny aplikátor s nižším tlakom rozprašovača a užším koncom preto je vhodný pre kategóriu od 0 rokov. Pri aplikácii sprej používame opatrne tak, aby sa nezasúval do nosovej dierky, ale použil sa v tesnej blízkosti.

Nielen sprej, alebo minerálka

Vincentka, a. s., to je celá rodina výrobkov, ktoré sú vyrábané na báze minerálky Vincentky.

Napríklad pri výrobe pastiliek sa používa soľ, ktorá sa z extrahuje z koncentrátu Vincentky. Vďaka obsahu solí sú pastilky skvelým pomocníkom pri liečbe oslabených hlasiviek, čo radi využívajú speváci, herci a moderátori. Pomáhajú na regeneráciu hlasiviek, na osvieženie a zvlhčenie sliznice dutiny ústnej. S kašľom si poradí sirup s obsahom rastlinných extraktov zo skorocelu a materinej dúšky. Minerálka sa používa priamo pri výrobe sirupov a sprejov. Z Vincentky sa vyrába destiláciou koncentrát na výrobu zubných pást, ktoré čistia a ošetrujú a hydratačné krémy na podporu starostlivosti o pokožku.

Viac na: www.vincentka.cz

Solárne systémy na ohrev vody ako bežná súčasť budov

Bez aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa nový dom „nezmestí“ do nových pravidiel platných od 1.1.2021. Najlepšia je kombinácia viacerých druhov OZE, ale v takomto energetickom mixe by nemali chýbať slnečné kolektory. Pretože energetická úroveň nových domov má byť blízka nule, práve finančne najdostupnejšie spomedzi OZE sú slnečné kolektory. Tie zabezpečia zhruba polovicu energie na ohrev teplej vody a prispejú tak do celkovej energetickej bilancie tepelného systému. Informuje o tom vedúci obchodného oddelenia THERMO|SOLARU Tomáš Jančařík.

,,Slnečné kolektory nielen šetria náklady na ohrev vody, ale sú ekonomicky výhodné, prevádzka je bezemisná a prevádzkové náklady sú v porovnaní s inými technológiami takmer nulové. Z hľadiska životného prostredia, ktorého ochrana je v dnešnej dobe na prvom mieste, sú tiež na špičke medzi OZE. Nezanedbateľný je fakt, že kým spotreba energií na kúrenie sa dá znižovať zvolenými materiálmi a zateplením, náklady na ohrev teplej vody sú menej ovplyvniteľné a ostávajú približne rovnaké pri všetkých typoch domov. Teplej vody, a teda aj energiu potrebnú na jej ohrev, potrebujeme rovnako. Či bývame v staršom nezateplenom dome, nízkoenergetickom, pasívnom alebo takmer nulovom dome. Preto predstavuje pri staršom nezateplenom dome cca 14%. Zatiaľ čo pri takmer nulovom dome (A0) môže predstavovať aj 67%,“ vysvetľuje T. Jančařík.

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov na bývanie, a teda aj rodinných domov, je založená na hodnotení vlastností tepelnej ochrany budovy, vykurovacieho systému a ohrevu pitnej vody.

Škála energetických tried RD podľa globálneho ukazovateľa (primárnej energie) v kWh/m2 .a: A0 ≤ 54 , A 155 -108 , B 109 – 216, C 217 – 324, D 325 – 432, E 433 – 540, F 541 – 648,

G > 648

Kolektory a ich vplyv na energetickú triedu RD

Rozdelenie do energetických tried vypovedá o ich energetickej náročnosti. Pričom potreba tepla na ohrev vody je rovnaká pre všetky typy domov (napr. 3 000 kWh/rok). Platí teda, že čím je dom energeticky menej náročný (lepšie zateplený), tým väčší je podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla.:

1. Starší nezateplený dom (C) – spotreba tepla 22 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 19 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 14%.

2. Nízkoenergetický dom (B) – spotreba tepla 13 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 10 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 23%.

3. Ultranízkoenergetický dom (A1) – spotreba tepla 8 000 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 5 000 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 38%.

4. Takmer nulový dom (A0) – spotreba tepla 4 500 kWh/rok – spotreba tepla na vykurovanie 1 500 kWh/rok – podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla 67%.

Ako sa počíta energetická hospodárnosť

Výpočet energetickej hospodárnosti určuje množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy. Výpočet je založený na energetickom hodnotení so zohľadnením charakteristík budovy a vplyvov na jej energetickú hospodárnosť.

Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy je primárna energia. Určuje sa z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez systémovú hranicu (obálku budovy) podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie. Ten má pri menej ekologických nosičoch hodnotu napr. 1,36 (zemný plyn), zatiaľ čo pri ekologickom nosiči iba 0,10 (kusové drevo).

Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov (zemný plyn, drevo, elektrina, ..), ktorými sa zásobujú technické zariadenia na uspokojenie energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie*, chladenie* a osvetlenie*(* – neaplikuje sa pri rodinných a bytových domoch).

Od potreby tepelnej a elektrickej energie sa odpočítava energia dodaná z obnoviteľných zdrojov vyrobenej v budove alebo jej blízkosti. Slnečné kolektory vedia zabezpečiť zhruba polovicu energie na ohrev teplej vody a prispejú tak do celkovej energetickej bilancie tepelného systému.

Koľko kolektorov potrebujete na ohrev TÚV v rodinnom dome

,,Pri návrhu systému pre rodinné domy rátame s kolektorovou plochou 1,2 až 1,5 m2 na jedného obyvateľa. Na jeden meter štvorcový kolektorovej plochy pripadá tak 50 až 60 l objemu bojlera, z čoho vychádzajú naše dve najviac predávané zostavy. Najmenšia ponúkaná zostava, ktorá sa skladá z dvoch kolektorov TS300 s celkovou absorpčnou plochou 3,56 m2 spolu s 200l solárnym zásobníkom. Je vhodná pre menšiu domácnosť s 2—3 osobami na prípravu teplej vody. Druhá najviac predávaná zostava pozostávajúca z troch kolektorov TS300 spolu s 300l zásobníkom, je vhodná pre 4 až 5 osôb,“ vypočítava T.Jančařík.

Dodáva, že veľakrát sa zákazníci pýtajú, prečo potrebujú väčší zásobník, než aký mali v minulosti. Ak mali cca 120 l zásobník ohrievaný elektrickou špirálou, teraz budú potrebovať 200 l solárny zásobník. Je to preto, že solárny zásobník má niekoľko špecifických vlastností, ktoré mu umožňujú efektívne plniť svoju úlohu a nemôže byť nahradený akýmkoľvek zásobníkom. Musí byť schopný kedykoľvek absorbovať solárnu energiu a uchovať ju aj počas kritických dní (zamračené, nárazová nadspotreba vody a podobne). V prípade potreby musí umožniť núdzový dohrev, ale len v nevyhnutnom objeme svojej zásoby. Na druhej strane plynový, alebo elektrický bojler je zásobovaný energiou 24 hodín denne a vystačí si aj s menším objemom.

Viac je na www.thermosolar.sk , tel. +421-45-601 6080

Pronájem kanceláře – jak si ho zajistit?

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

  • Založení s.r.o. pro ubytovací služby
  • Pronájem kanceláře – jak si ho zajistit?

Založení s.r.o. pro ubytovací služby

V prvním článku s názvem “Založení s.r.o. pro  ubytovací služby” se dočtete, že pokud se chystáte založit si s.r.o. pro ubytovací služby, tak existují dvě živnosti pro ubytování hostů.  První z nich je živnost volná č. 55 – Ubytovací služby. V rámci této budete poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Druhou živností je řemeslná živnost č. 39 – Hostinská činnost. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Pronájem kanceláře – jak si ho zajistit?

V dalším článku s titulkem “Pronájem kanceláře – jak si ho zajistit?” se dočtete, že mnozí možná pracují z domova nebo jako freelanceři a věnují se profesím jako jsou virtuální asistentka, překladatel, IT pracovník nebo grafik. Pracovat se dá pak doma, v kavárně nebo na letišti. Co když se ale potřebujete sejít s klientem v klidném prostředí? Nebo potřebujete řešit jednání s úřady, ale nechcete se s úředníky setkat u vás doma? Pak je řešením pronájem kanceláře. Jak to funguje? Více informací čtěte v zmíněném článku.