Co budou znamenat povinné eRecepty pro české pacienty

Poslanecká sněmovna schválila v polovině prosince novelu zákona o léčivech, která zavádí i povinné využívání elektronických receptů, a to od roku 2015. Výjimkou budou jen akutní případy. Původně technická norma má údajně hlavně ochránit české pacienty před padělky léků. Důvodem realizace je však i úspora financí ze státního rozpočtu. Co pacientům vlastně e-recepty přinesou – výhody, nebo naopak nové starosti?

Jak budou e-recepty fungovat

První elektronický recept byl vydán už v lednu roku 2008. Bude tomu tedy již 5 let. Elektronická preskripce přitom vypadá či má vypadat velmi jednoduše. Pacient se dostaví klasicky k lékaři, ten ho vyšetří a předepíše mu léky – avšak nikoliv papírově. Lékař totiž zadá recept do centrální databáze, které již dnes existuje, ale zatím jen na dobrovolné bázi. Pokud bude chtít, může vydat potvrzení o zadání e-receptu. To je však jenom na něm. Pacientovi ve skutečnosti stačí jen vygenerovaný kód. S tím půjde do lékárny a získá tak svoje léky. Pozor, forma elektronického receptu nemá nic společného s elektronickou zdravotní knížkou.

Výhody? Rychleji a jednodušeji

Forma e-receptů by měla přinést pacientům, oproti klasickým papírovým receptům, výhodu získání vlastního receptu několika způsoby – v tištěné podobě, ve formě e-mailu nebo SMS. Pacient si totiž může z ordinace odnést vytištěný eRecept s čárovým kódem a identifikátorem, kde jsou zároveň i jeho osobní údaje a údaje o předepsaných léčivech. Tato alternativa však vyžaduje jeho fyzickou návštěvu pacienta v ordinaci. Existují však i další specifické varianty, které dokážou ušetřit cestovné a čas.

Stačí vyřídit e-mail nebo přečíst SMS

V případech, kdy není nutná přímá návštěva pacienta spojená s kontrolou zdravotního stavu, lze využít emailové komunikace. Mluvíme zejména o předpisech opakujících se léčivých přípravků. Pacient obdrží od lékaře elektronický recept v pdf formátu na svůj email, stačí ho vytisknout a odevzdat v lékárně. V rámci ochrany osobních údajů je zde uvedeno pouze pacientovo jméno a příjmení, zbytek údajů je obsažen v čárovém kódu a identifikátoru. Kdo nemá přístup k emailové poště, postačí mu mobilní telefon. Lékař může totiž pacientovi zaslat pouze SMS s identifikátorem e-receptu. Ve zprávě se tedy zobrazí jen čísla a písmena pod čárovým kódem. Ty potom pacient nadiktuje přímo v lékárně a své léky si tak vyzvedne.

Pryč s nebezpečnými interakcemi

Jednou z největších proklamovaných výhod eReceptů je však konec špatných interakcí současně užívaných léků. Do dobrovolné databáze zatím lékaři zadávají data jen dobrovolně, mnohdy sporadicky. Povinně se zanáší jen údaje o některých typech léčiv v rámci ochrany před návykovými látkami, například léky s pseudoefedrinem. Se začátkem roku 2015 však bude zápis povinný a interakce by tak měly být důkladně sledovány velkoplošně. Lékárník by tak mohl zabránit špatnému dávkování, vydání nevhodné kombinace léků či více přípravků se stejnou účinnou látkou. Tím by pacienta ochránil.

Vím, co potřebuji

Nepatrnou výhodou pro pacienty má být i trvalá dostupnost informací o celkových nákladech na léčbu. Pacienti by měli přesně znát svoji spoluúčast, budou moci porovnat náklady na své léčení s tím, co odvádí na pojistném. Odpadá jim také problém s případnou ztrátou receptu. V přípravě je například i funkce rychlé výstrahy při závadě v jakosti léku. Znamená to, že by bylo možné poslat konkrétnímu pacientovi rychlé a efektivní varování, které tak zabrání poškození jeho zdraví.