Nehádžme lekárov do jedného vreca

Všetci dobre vieme, ako je na tom v súčasnosti naše zdravotníctvo. Problémy sa prejavili aj formou štrajkov našich lekárov a sestier tento rok. Nejde však iba o problém s nízkym ohodnotením pracovníkov. Ide aj o to, že veľká časť lekárov je pracovne preťažená, pretože je v nemocniciach aj iných zariadeniach nedostatočný počet vzdelaných pracovníkov. Lekári tak musia odpracovať veľké množstvo nadčasov aj počas víkendov. A je jedno či ide o kardiochirurga v Banskej Bystrici, neurochirurga v Košiciach alebo pracovníkov radiačnej onkológie v Bratislave.

Nie je však lekár ako lekár. Súkromní lekári, napríklad zubári alebo psychológovia, nemusia pracovať nadčas a svoje ceny si určujú sami, ale sú obmedzení limitmi na počet pacientov na poisťovňu, ktorých liečba im bude preplatená poisťovňou. Mnoho lekárov, ktorí pracujú na súkromných poliklinikách, má preto problém, ak k nim príde za mesiac príliš veľa pacientov z jednej poisťovne. Teto problém majú hlavne v mestách, kde je veľká hustota pacientov na jedného lekára. Je predsa rozdiel medzi detským lekárom v Trenčíne a detským lekárom v Snine.

Naše sestry sú enormne podhodnotené, tak sa nemôžeme čudovať, že odchádzajú za prácou za hranice, kde sú lepšie platené a menej vyťažené. Mnoho sestier má malé deti, o ktoré sa musia starať. Môžeme im len ďakovať, že neodišli všetky.

Myslím, že by sme mali všetci pouvažovať nad tým, ako by sme mohli sami pomôcť k tomu, aby boli naši lekári a sestry v lepšej situácii v práci aj doma. Môžeme napríklad ohodnotiť prácu svojich lekárov alebo kvalitu služieb v rôznych zdravotníckych zariadeniach cez internet. Môžete tak urobiť na stránke www.lekár.sk, kde sa stačí zaregistrovať zdarma a môžete pridať hodnotenie svojmu lekárovi alebo si nájsť vhodné kúpele.