Slovákov očarili Kúpele Luhačovice

Začiatkom septembra sa v Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) konal prvý ročník Dní slovenskej kultúry alebo Blízke stretnutia, nadväzujúci na tradíciu Československých porád, ktoré sa konali v Luhačoviciach v rokoch 1908-1938. Súbor podujatí, upevňujúcich priateľské vzťahy Čechov a Slovákov, sa vydaril a vzbudil značný záujem na oboch stranách. Kúpele Luhačovice preto o rok plánujú zorganizovať druhý ročník Dní slovenskej kultúry. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný riaditeľ kúpeľov.

 

,,V pozadí myšlienky zorganizovať tohtoročné Dni slovenskej kultúry stála tradícia priateľských moravsko-slovenských vzťahov. Obnovené stretávanie sa Čechov a Slovákov  sa mimoriadne vydarilo. Súčasťou podujatí boli aj oslavy najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947), pri príležitosti 145.výročia jeho narodenia a po takmer 50 rokoch  sprístupnenie ďalšieho, v poradí už piateho prameňa – Nový Jubilejný.

Pavilón v hodnote 1,3 mil. Kč vybudovala akciová spoločnosť Lázně Luhačovice. Mimoriadnemu záujmu verejnosti sa tešila vnučka Dušana Jurkoviča, pani Katarína Salajová Jurkovičová. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice Eduard Bláha a starosta mesta František Hubáček. Prítomní boli aj slovenskí novinári a osobnosti z oblasti kultúry a politiky, ako profesorka Eva Blahová, šéfka Janáčkovej opery v Brne, herec a pedagóg Jan Přeučil, architektka a autorka diela Alena Vránová, sochár a autor vodného prvku Ondřej Oliva,“ povedal J. Dědek.

Dodal, že hostia sa tešili aj z koncertu Sisy Sklovskej, v sprievode klavírneho virtuóza Richarda Rikkona.V hale Vincentka sa zoznámili formou výstavy so slovenským architektom Dušanom Jurkovičom. Súčasťou dní slovenskej kultúry boli aj vystúpenia Orchestra ľudových nástrojov Miroslava Dudíka z Bratislavy, či predstavenie Divadla J. G. Tajovskéhozo Zvolena Šofér slečny Daisy. V spolupráci s Luhačovickým okrašľovacím spolkom Calma hostia absolvovali Prechádzku kúpeľmi po slovenských stopách, pripomínajúcu osobnosti zo Slovenska, ktoré pôsobili v Luhačoviciach.

Kým na Slovensku Jurkovičovo výročie nevzbudilo takmer žiadnu pozornosť, Kúpele Luhačovice sa o Jurkovičov odkaz vzorne starajú. To oceňujú aj stovky Slovákov, ktorí ročne Luhačovice navštívia. Kúpele Luhačovice sú Slovákmi najčastejšie navštevovanými českými kúpeľmi  a túto pozíciu si v tomto roku vylepšujú akciami k Jurkovičovmu výročiu, ale aj premiérou Dní slovenskej kultúry, či zvýšením informovanosti slovenskej verejnosti. Výsledky sa už dostavujú, keď v prvom polroku tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, sa až o 36 percent zvýšil počet klientov zo Slovenska. Rovnako narástol počet pobytových dní slovenských hostí a to o 24 percent. Za prvý polrok 2013 využilo služby luhačovických kúpeľov 613 návštevníkov zo Slovenska.

Najväčším lákadlom pre Slovákov, navštevujúcich luhačovické kúpele, je súbor stavieb Dušana Jurkoviča – Jurkovičov dom, Vila Chalúpka, Jestřabí, Vodoliečebné kúpele, Riečne a slnečné kúpele a Hudobný pavilón. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonické skvosty starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz, ktorým vytvoril jedinečnú atmosféru veľkorysého uvoľneného urbanizmu v priaznivom meradle bez rušivých zásahov. Aj jeho nasledovníci citlivo dotvorili areál luhačovických kúpeľov dielami secesie, rannej moderny a funkcionalizmu tak, že zachovali čaro a atmosféru výnimočných kúpeľov. Všimli si to aj medzinárodné organizácie  a tak tieto skvosty ašpirujú na zápis pamiatok UNESCO.

Stavby Dušana Jurkoviča vytvorené pre Luhačovice v priebehu len troch rokov, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie. Citlivé zasadenie stavieb do parkovo upravenej údolnej krajiny podtrhuje harmóniu celku. Architektúra kúpeľov korešponduje aj s vrcholiacim emancipačným hnutím stredoeurópskych slovanských národov, usilujúcich o sebaidentifikáciu, okrem iného  prostredníctvom ľudovej kultúry. Touto syntézou sa Kúpele Luhačovice líšia od radu významných európskych kúpeľov, ktorých architektonický výraz je viac či menej unifikovaný, kozmopolitný, vychádzajúci z rímskej klasickej tradície.

Viac informácií je na www.LazneLuhacovice.cz  a www.HotelAlexandria.cz