Měřič tloušťky laku – povlakoměr od TSI System

Tloušťka povlakové vrstvy patří k základním parametrům povrchové ochrany materiálu. Měří se tloušťky plastových, organických a jiných povlaků, nejen na kovech, ale také na ostatních podkladových materiálech jako plasty, dřevo, beton, sklo a mnohé jiné. Společnost TSI System je jedničkou v oboru profesionálních povlakoměrů. Měřič laku umožní rychlé a snadné zjištění tloušťky povrchové vrstvy na různých materiálech, bez jejího poškození. Způsob měření tloušťky laku se liší v závislosti na druhu podkladového i povlakového materiálu. Nejrozšířenější je měření povlaků na kovových materiálech, ovšem rozvoj a širší využívání nekovových materiálů v dnešní době, vyžaduje také měření povlaků i na těchto jiných podkladech.

Povlakoměry od  TSI System

Specialistou v oblasti měření tloušťky laků, ale i dalších povlaků jsou přístroje firmy De Fesko. Jejich nabízené řady povlakoměrů umožňují měření tloušťky povlaků na všech druzích kovových i nekovových povlaků, jsou vhodné i pro nejrůznější aplikace a měřící podmínky.  Druh podkladu jasně určuje vhodnost a použitelnost toho kterého tloušťkoměru povrchových vrstev.  Nemagnetické povlaky na podkladech z feromagnetických kovů se měří magnetickou induktivní metodou. Nevodivé povlaky na podkladech z neferomagnetických kovů se měří metodou vířivých proudů. Povlaky na podkladech z nevodivých materiálů se měří ultrazvukovou metodou. Ultrazvuková metoda, umožňuje bezkontaktně zjistit tloušťku nanesených práškových vrstev. Společnost rovněž nabízí typ povlakoměru, který dokáže předpovědět konečnou tloušťku vrstvy po vypálení.