Metalografie – TSI System

Metalografie pojednává o vnitřní stavbě kovů a jejich slitin. Analýza se provádí v metalografických laboratořích a její podstatou je vyhodnocení struktury odebraného vzorku, který je charakteristický pro celek zkoumaného materiálu. Metalografické nástroje TSI System pokryjí veškeré činnosti spojené s metalografickou analýzou. Výsledné studie zjišťují složení a vlastnosti materiálů, napomáhají hledat řešení příčiny vad materiálu, nebo nevyhovujících výrobků, dokáže vysvětlit důvody selhání některých zařízení.

Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř musí být vybavena vhodnými přístroji pro přípravu metalografických výbrusů a zařízeními pro vyhodnocování struktury. Kovy a jejich slitiny jsou materiály neprůhledné, k jejich pozorování se používá metalografický mikroskop v režimu odrazu. Nejvyšší odrazivost mají plochy dokonale rovné a hladké, proto je potřeba nejprve připravit vhodný vzorek. Příprava metalografických vzorků začíná dělením. Dále pokračuje broušení, leštění, kde se využívají nejrůznější brusky a leštičky. U nepravidelného přířezu se zalitím zkoumaného materiálu získá jednotná forma vzorku vhodná pro další postupy a zpracování.

Metalografický mikroskop

Společnost TSI system je připravena vám dodat kompletní vybavení pro vaši metalografickou laboratoř. Naleznete zde vše potřebné, široký sortiment rozbrušovacích pil, přesných pil, lisy, brusky, leštičky, elektrolytické leštičky, ultrazvukové čističky aj., dále veškeré metalografické prostředky a spotřební materiály pro přípravu vzorků. Nabízí rovněž laboratorní stoly, které díky svému stavebnicovému systému umožňují vytvářit si sestavu přesně na míru podle požadavků a potřebám laboratoře. Veškerá nabízená zařízení vynikají svými technickými parametry, vysokou provozní spolehlivostí a v neposlední řadě precizním a účelovým provedením.