Aktivní domy za milion

Každý z nás může ovlivnit spotřebu energie a jsme to my, kteří rozhodujeme, kolik energie spotřebujeme. Energii, která je ekologicky nezávadná a zároveň za ni neplatíme je energie, kterou nám poskytuje Slunce. Právě mezi  mezi rodinné domy, které se snaží v co největší míře využít sluneční energii patří rodinné nízkoenergetické domy, pasivní rodinné domy a aktivní domy.

Můžete si už při výběru projektu domu zvolit variantu s kvalitnějšími tepelně-izolačními vlastnostmi domu a s kvalitnějším vybavením technologie.

Nízkoenergetické domy

Je vždy individuální, jak docílit optimálního nízkoenergetického rodinného řešení. Závisí to od vícero vstupů a dle požadavků stavebníka. Při správném rozhodování hraje roli nejen cena, kterou budeme platit za vytápění, ale také vstupní náklady na výstavbu nízkoenergetického domu.

SCHÉMA pro NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Nízkoenergetické domy - graf

Optimálním řešením v našich podmínkách se jeví nízkoenergetické domy. Domy se považují za projekty rodinných domů, pokud hodnota spotřeby energie na vytápění nepřekročí 50 kWh/m2 za rok. Vzhledem k tomu, že nevíme, ve které oblasti si chcete Váš nízkoenergetický dům postavit a tedy není možné předem určit, kolik energie ve skutečnosti spotřebujete – nabízíme Vám dům v nízkoenergetickém standardu.

Pasivní domy

Pasivní dům je moderní budova, která využívá ke svému vyhřátí především sluneční záření a zpětně získané teplo, které uniká při větrání budovy. Teplo, které potřebuje k dosažení požadované teploty v interiéru, se pohybuje při spotřebě energie na vytápění do 15 kWh/m2.

SCHEMA PROJEKTU PASIVNÍHO DOMU

Pasivní domy - schéma

Aktivní domy

AKTIV je aktivní ve spotřebě energie, to znamená, že v průběhu kalendářního roku více energie udělá než spotřebuje!

Aktivně se chová k provozu domu díky inteligentnímu systému řízení, který kontroluje a plně automaticky řídí vytápění, chlazení, výměnu čerstvého vzduchu, osvětlení, kamerový a zabezpečovací systém, spouštění a zvedání žaluzií podle potřeby denního osvětlení a insolace.

Zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé pitné vody pro celý aktivní dům bude centrální větrací jednotka (obsahuje tepelné čerpadlo vzduch – voda) s podporou solárního ohřevu teplé pitné vody a předohřevu přiváděného čerstvého vzduchu.

Obecné texty:

Rodinný dům přízemní B16 Dřevostavba rodinného domku typu B16 je ideální pro každou věkovou skupinu bez ohledu na to, zda budete bydlet s dětmi nebo jen ve dvou. Jednoduše řečeno – stavíte-li za pomoci hypotéky, máte rychle postaveno; tudíž rychle vyčerpáte přidělené finance, a tedy ušetříte na úrocích. V jednom m3 dřeva může být ukryto od 25 až do 200 l/m3 vody (druhý údaj odpovídá vlhkosti 35 % – bod nasycení vláken) a dřevo se chová stále jako suché až polosuché.

Rychlost výstavby Samotná montáž RD při provedení stavby na klíč nepřesahuje průměrně 4 měsíce, což znamená úsporu ve vztahu k jakémukoli typu úvěru a zaručuje opravdu rychlé bydlení.

Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i potřeba energie pro temperování stavby. Specializujeme se na stavby nízkoenergetických rodinných domů, kde v rámci stavby na klíč provedeme kontrolu kvality stavby metodou BlowerDoor, včetně zpracování tepelných auditů. S možnostmi širšího využití dřeva ve stavebnictví u nás však souvisí překonání představy odborné i neodborné veřejnosti o dřevu jako materiálu, který je vhodný pouze na dočasné stavby, ubytování ve sklepě, krovy, stropy, menší inženýrská díla, sloupy, oplocení, okna, dveře, podlahy, obklady a další stavebnětruhlářské výrobky.

Je popsána dnes již řada případů, kdy po požáru zůstal zachován ohořelý systém dřevěných nosných trámců domu, zatímco např. ocelové nosníky se pod vlastní tíhou v žáru zhroutily.