Konštelácie s Renátou Staškovou

Každý z nás sa snaží prežiť svoj život plnohodnotne a čo najšťastnejšie. Skutočné šťastie sa odvíja od našich postojov a vzorcov správania zakódovaných v podvedomí.
Metóda rodinných a systemických konštelácií podľa Berta Hellingera vníma jednotlivca ako časť systému, nachádzajúceho sa vo všetkom okolo nás (rodina, práca, štát, príroda…) a samozrejme v každej samotnej osobnosti. Jednotlivec je tak súčasťou rôznych systémov zároveň. Pokiaľ sa dostávame opakovane do situácie, ktorá v nás vyvoláva pocity nešťastia, znamená to, že systém je porušený alebo sa v ňom niečo deje.

Systemické konštelácie odhaľujú skryté súvislosti a vnútornú dynamiku vzťahov. Človek má vďaka nim možnosť získať nový pohľad na realitu, môže si tak vyriešiť svoje rodinné, partnerské či pracovné vzťahy, zdravotné, psychické a telesné problémy alebo si môže vylepšiť finančnú situáciu. Na základe práce Dr. Wilfrieda Nellesa, riaditeľa EURASYS, ktorý rozvinul konštelácie na Životné konštelácie, je možnosť pracovať priamo s klientovým prežívaním a integráciou na jeho reálnom, prítomnom probléme, teda možnosť nazrieť na skutočnú podstatu problému.

Stránka www.staskova.sk je venovaná všetkým, ktorí by radi uvítali pomoc a zlepšenie v niektorej  z oblastí života. Dozviete sa na nej bližšie informácie o konšteláciách ako aj o ďalších metódach, pomocou ktorých je možné skvalitniť, zjednodušiť a spríjemniť si naše každodenné fungovanie.

Renáta Stašková sa venuje zlepšovaniu medziľudských vzťahov a iných oblastí života pomocou konštelácií a iných metód (Bachove kvetové esencie, Aura-Soma, Araretama, Schultzov autogénny tréning, …) už viac ako 20 rokov. Jej učiteľmi boli okrem iných napr. MUDr. Ivan Verný, Zdeňka Tušková, Filfried Nelles, žiaci samotného zakladateľa metódy Berta Hellingera. Na stránkach môžete nájsť kontakt na pani Staškovú, príklady z praxe, bližší popis metód ktoré používa, fotogalériu, ako aj termíny jej prednášok, seminárov a cvičení.
Renáta spolupracuje s viacerými odborníkmi; patria medzi nich psychológovia, psychoterapeuti, lekári. Stovkám ľudí ukázala cestu ako dosiahnuť vyrovnanejší a plnohodnotnejší život. Stačí sa len rozhodnúť a chcieť..