Pozor na rozdíl mezi marketingovým razítkem a certifikátem kvality

V současnosti působí na trhu různé sdružení osob, které ve snaze podpořit nebo zlepšit pozici svých členů, udělují jim různá osvědčení a marketingová razítka, které vzbuzují dojem nejvyšší kvality nebo důvěryhodnosti obchodního partnera. Podobná situace je i v oblasti dodavatelů stínící techniky. Veřejnost by si však měla uvědomit, že není možné srovnávat certifikáty vydané v rámci mezinárodních akreditovaných systémů (např. ISO) a marketingová razítka.

 

Andrea Kúdelová, vedoucí divize obchodu a marketingu K-systemu, s. r. o., Žiar nad Hronom, který je ověřeným dodavatelem stínící techniky na českém trhu a největším slovenským výrobcem tohoto sortimentu, k tomu poznamenává: ,,Principiálně neznamená, že společnost, která certifikát ISO nevlastní, není seriózní, nebo že poskytuje nekvalitní výrobky a služby. Zákazník však v takovém případě musí sám zvážit, zda je taková společnost pro něj dostatečně seriózním dodavatelem. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkem odborného, nestranného a nezávislého prověření certifikované společnosti. Podmínkou získání certifikátu ISO je prokázání splnění množství zákonných požadavků a norem. Certifikovaná společnost musí být ochotná poskytnout všechny potřebné informace pro posouzení firmy na všech jejích pracovištích a ve všech pracovních postupech. Práce certifikačního orgánu zahrnuje kontrolu dodržování norem nejen ve výrobě, ale i v administrativě, v prodejně ve styku se zákazníkem a také přímo u zákazníka. Samozřejmě, že marketingové razítka se pak nedají srovnávat s akreditovanou certifikací dle ISO 9001 nebo podle jiného manažerského systému (ISO 14001 nebo OHSAS 18001). Rozdíl spočívá v jasném určení pravidel, nezávislosti, odbornosti a tedy v celkové důvěryhodnosti.“

 

A. Kúdelová dále upozorňuje, že Ing. Marcel Šlúcha, ředitel certifikační společnosti QSCert, spol. s r. o., uvedl, že při akreditované certifikaci jsou v první řadě jednoznačná kritéria, podle kterých se certifikát uděluje. Jsou to mezinárodní normy jako již zmíněné ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tyto normy jsou všeobecně známé a uznávané na celém světě, přičemž shodu s nimi udělují certifikační orgány, které disponují odborně způsobilými auditory, a jsou nestranné a nezávislé. Jde o propracovaný, několikaúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériích mezinárodních norem.

 

,,Společnost K-system, spol. s r. o., v dubnu 2015 úspěšně obhájila certifikát systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2008. Certifikační audit nezávislé certifikační autority QS Cert potvrdil soulad firemních předpisů a procedur se skutečností a nenašel žádné nedostatky. Certifikát ISO 9001 s mezinárodní platností potvrzuje dodržování pravidel v oblasti řízení společnosti, kvality služeb, vztahů se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Významným úspěchem je i obhájení certifikátu systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004. Při jeho zavedení v roce 2012 naše společnost získala i podporu zaměstnanců, kteří pomáhají naplňovat stanovené cíle – ať už jde o třídění odpadu, úsporu energií a pitné vody, sběr a následné třídění materiálů z nefunkčních stínících zařízení a sítí proti hmyzu, nebo likvidaci použitých obalových materiálů. Certifikovaná moderní práškovací linka společnosti K-systém, jako jedna z mála, nevyužívá při svém provozu šestimocný chróm, který je považován za karcinogenní látku,“ konstatovala A. Kúdelová.

 

Dodala, že zákazníci a obchodní partneři při výběru nejvhodnějšího dodavatele by se měli vědět správně orientovat mezi společnostmi působícími na trhu stínící techniky. Jednoduchým a nejpodstatnějším indikátorem je certifikát, který reprezentuje kvalitu a serióznost. Stažené pečeti z internetu nemají žádnou vypovídací hodnotu. Společnost K-system, spol. s r. o., je však skutečně ověřenou firmou v oboru stínící techniky, protože disponuje platnými mezinárodními certifikáty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

 

Doplňující informace o značce a společnosti K-system

K-system je registrovaná ochranná známka společnosti K-system, spol. s r. o. Spotřebitel může originální výrobky značky K-system koupit u regionálních prodejců, nebo v 5 studiích stínící techniky – v Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích, Nitře a v Žiaru nad Hronom. Partneři z oblasti velkoobchodu však výrobky značky K-system vyvážejí i na jiné kontinenty. V rámci exportní činnosti společnost K-system své výrobky vyváží do dalších 7 zemí – jsou to Česká republika, Rakousko, Německo, Itálie, Belgie, Švýcarsko a Ukrajina.

 

Společnost K-systém provozuje 5 vlastních poradenských center – studií stínící techniky. Patří k významným zaměstnavatelem banskobystrického kraje. Za rok 2014 zaznamenala meziroční nárůst tržeb téměř o 20 %. Celkové tržby společnosti se zvýšily z 3,506 mil. eur v roce 2013 na 4,280 mil. eur v roce 2014. Většinu prodeje firma zrealizovala na domácím trhu a cca 20 % v zahraničí, především v ČR a Německu. Prodej na slovenském trhu se meziročně zvýšil téměř o 20 % a v zahraničí o necelých 10 %. Společnost s čistě slovenským kapitálem zaměstnává průměrně 104 pracovníků. Ve výrobním sortimentu dominují interiérové, vertikální a exteriérové žaluzie, slunolamy a sítě proti hmyzu na okna a dveře.

 

Více informací je na: www.ksystem.cz, e-mail:  info@ksystem.eu, mobil: +420 723 923 182

Když slunce pálí, pomůže stínění. Nejlépe vnějšími žaluziemi

Globální oteplování způsobuje, že léto přichází dříve a jaro je kratší. Pokud člověk není příznivcem tropů, uvítá i v létě v interiéru tepelnou pohodu, zpravidla v rozmezí 21-24°C. Když se venkovní teplota šplhá nad 30 °C, takováto teplota se nedá v běžných domech a bytech, dokonce ani v těch dobře izolovaných, udržet bez dodatečných opatření. Pro tepelnou pohodu ve slunečných dnech jsou k dispozici dvě základní opatření – stínění nebo chlazení.

 

Pokud můžete, upřednostněte stínění. Proč? Neboť je to ekonomičtější, ekologičtější, ergonomičtější a zdravější. O tom, že klimatizace je „žroutem“energie, nikoho přesvědčovat netřeba. Každý kdo ji má, ji pocítí v létě i na peněžence. Kromě toho se často projeví její nedostatky i na letních nachlazeních, nevolnostech z tepelných šoků při přechodech z interiéru do exteriéru apod. Závažné problémy s klimatizací mívají kardiaci a revmatici. O něco zdravější je stropní chlazení, ale vstupní náklady a stavební úpravy s ním související jsou velmi vysoké.

 

Nejjednodušším a často i nejlevnějším řešením je stínění. Zde je na výběr široký sortiment stínící techniky. Jedním z úspěšných prodejců stínící techniky na českém trhu, je největší slovenský výrobce tohoto sortimentu, firma K-system, s.r.o., který má ve svém výrobním sortimentu interiérové, vertikální a exteriérové žaluzie, slunolamy a sítě proti hmyzu na okna a dveře (ano, i ty stíní). Každá stínící technika má své použití a různou účinnost. Proti slunečnímu záření a udržení tepelné pohody v interiéru jsou nejlepší venkovní žaluzie.

 

Hovoří o tom Andrea Kúdelová, vedoucí divize obchodu a marketingu K-systemu: „Všechny druhy a typy námi vyráběných venkovních žaluzií poskytují účinnou ochranu interiérového zařízení před vyblednutím barev, ochranu před nežádoucími pohledy a umožňují plynulou regulaci přirozeného osvětlení a odrážení přímých slunečních paprsků. To přináší úsporu nákladů spojených s klimatizací během letního období. Při vybavení domu exteriérovými žaluziemi tato roční úspora činí až 30 % nákladů spojených s klimatizací. Stažena exteriérová žaluzie však v zimním období přináší i významné zlepšení tepelněizolačních parametrů okna – pokud zůstane žaluzie přes noc stažena, zabrání se přechodu tepla a nechtěnému úniku tepla do exteriéru. V létě dokáže dobré stínění udělat 7 až 10 stupňový rozdíl mezi exteriérovou a interiérovou teplotou.“

 

Žaluzie Prominent S 90, S 75

Od roku 2012 se nachází v nabídce společnosti K-system exteriérová žaluzie s designovou lamelou šíře 90 a 75 mm. Venkovní žaluzie s S-lamelou v sobě spojují výhody venkovních žaluzií Z-90 a C-80. Lamela zaobleného tvaru je pro svůj elegantní tvar velmi oblíbená zejména u architektů. Výhodou žaluzií s lamelou S je i možnost kombinace těchto exteriérových žaluzií s nadokenními exteriérovými roletami v rámci jednoho objektu, protože S-lamela ladí v zavřeném stavu s venkovními roletami a navíjecími garážovými vraty. Hliníkové lamely venkovních žaluzií Prominent S je možné naklápět pouze do jedné strany. Tvar lamely zvyšuje její pevnost a odolnost vůči větru. Žaluzie s lamelou S se v současnosti řadí k nejpevnějším na trhu. Žaluzie se S-lamelou jsou odhlučněné – lamely mají ve spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění a jsou vedeny v odhlučněných bočních vodících lištách. Tvar lamely umožňuje, aby lamely na sebe při překlopení perfektně doléhaly.

 

„Novinkou je možnost objednat lamely nejen se standardním žebříčkem, ale za příplatek i lamely s žebříčkem HAGOFIX®. Inovativní technologie umožňuje uchycování lamel do žebříčku exteriérových žaluzií, jejich dokonalé ukládání a podporuje dokonalé uzavření lamel. Žebříček HAGOFIX® se mimo jiné vyznačuje vysokou přesností rozestupu a stálostí tvaru v každém počasí. Pokud uvažujete vybavit svůj dům některým z typů venkovních žaluzií, je třeba provést stavební předpřípravu podle druhu zvolené stínící techniky. To znamená kontaktovat nás už v době přípravy projektové dokumentace. Využijte naši nabídku dodávkyzateplovacího polystyrenu s U-profilem a zabraňte vzniku tepelných mostů v okolí rámů oken a dveří. Kromě finančních úspor při snížených nákladech na vytápění nebo klimatizaci, bude stavba působit jako nerušený celek. Většinu druhů venkovního stínění je možno zabudovat už i do stávajících staveb, je však třeba počítat s případným snížením světlosti oken,“ konstatuje A. Kúdelová.

 

Dodává, že K-system má bohaté zkušenosti i s řešením atypických exteriérových žaluzií a umí pro zákazníky připravit řešení na míru. Vhodný typ exteriérového stínění doporučuje, v závislosti na Beaufortově stupnici větru a klasifikaci zatížení žaluzií větrem, DIN EN 13659 a EN 1932. Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i motory a ovládací příslušenství. Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky SOMFY s 5 letou zárukou. SOMFY je největším světovým výrobcem motorů. Společnost K-system několik let po sobě získala ocenění největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech exteriérových žaluzií odchází z výrobního areálu v Žiaru nad Hronom s motorem a dalšími prvky komfortního ovládání.

 

„Krycí plechy žaluzií značky K-system jsou vyrobeny z plechu ve formě slitiny hliníku a hořčíku (3 %). Příměs hořčíku dodává plechu vyšší tvrdost a pevnost. Už při tloušťce 1,5 mm dosahuje tento plech vyšší pevnost, než v minulosti používané hliníkové plechy o tloušťce 2,0 mm. Mechanické vlastnosti tohoto plechu jsou lepší, stejně i vlastnosti pro obrábění a eloxování. Plech se používá ve strojírenském průmyslu, při stavbě jachet a v prostředí, kde jsou zvýšené pracovní teploty. Tento typ plechu má velmi dobré vlastnosti na jakékoliv povrchové úpravy, excelentní vlastnosti proti korozi a také po opracování je tvarově stálý. Zákazníkům vždy doporučujeme povrchovou úpravu krycích plechů, neboť hliník podléhá oxidaci. V případě použití surového plechu, bez povrchové úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlivem vlhkosti začít stékat a vytvářet šmouhy po fasádě. Tato závada není odstranitelná,“ varuje A. Kúdelová.

Upozorňuje i na to, že kotvící materiál a jeho kvalita je neméně důležitou součástí exteriérové žaluzie. Firma proto při montáži používá výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné „U“ (L) konzole, které používá při montáži, jsou vyrobeny z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu, což jim dává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost. K-system jako jediná firma nabízí 5 letou limitovanou záruku na exteriérové žaluzie:

http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/novinky/exterierove-zaluzie-k-system-s-najdlhsou-zarukou-na-trhu.html

 

Více informací je na: www.ksystem.cz, e-mail:  info@ksystem.eu, mobil: +420 723 923 182

Proti přehřátí pomůže stínění síťovinou TERMOSCREEN a žaluziemi

Zdánlivě neřešitelný problém – přehřívání bytů v bytových domech, je přece jen možné vyřešit i bez klimatizace. Hned dvě řešení nabízí největší slovenský výrobce stínící techniky a jeden z největších prodejců tohoto sortimentu na českém trhu – společnost K-system s. r. o., Žiar nad Hronom. Jedním z nich jsou venkovní žaluzie a druhou screenové textilie. Screen má tu vlastnost, že odráží sluneční záření. Používá se také při výrobě tzv. fasádních markýz. Společnost K-system nabízí síť proti hmyzu, kde místo standardní síťoviny je v rámu napnutá síťovina TERMOSCREEN s vysokým účinkem ochrany před přehříváním interiéru. Informuje o tom Andrea Kúdelová, vedoucí divize obchodu a marketingu K-systemu.

 

„Bytové domy přijímají přes okna až 90 % tepelných zisků ze slunečních paprsků. Zatímco v zimě je to výhodné, v létě to způsobuje nepříjemné, až zdraví škodlivé prohřátí bytu. Své vědí kardiaci, lidé s vysokým tlakem, starší lidé a malé děti. Při tropických vedrech z posledních let jde často opravdu o život. Síťovina TERMOSCREEN poskytuje nejen ochranu proti hmyzu, ale také výrazně zlepšuje tepelněizolační vlastnosti okna tím, že odráží až 64 % slunečních paprsků ještě před okenní tabulí. Důležité je, že screenová síťovina má vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Pouze ve Studiích stínící techniky K-systemu (Bratislava, Nitra, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Prešov, Košice) mají zákazníci možnost zakoupit sítě proti hmyzu se síťovinou Termoscreen se slevou 20 %. Akce platí do 31. 5. 2015,“ upozorňuje A. Kúdelová.

 

Dodává, že Termoscreen nejen zabraňuje přehřívání interiéru odrážením slunečních paprsků, ale také zabraňuje hmyzu proniknout do interiéru, nabízí výbornou viditelnost a stejný účinek při otevřeném i zavřeném okně. Výrobce doporučuje vyzkoušet si účinnost stínění na jednom okně a potom vybavit sítěmi podle potřeby i další. Upozorňuje i na to, že výměna vzduchu je díky hustotě sítě nižší, než je běžné. Řešením je sundávání síťoviny, které je poměrně snadné. Při jejím složení se tak umožňuje v noci větrat intenzivněji.

 

,,Stínění je jednodušší než klimatizace. Pokud je bytový dům již zateplený, u splitové klimatizace je nutný souhlas nadpoloviční většiny sousedů a narušení fasády. Vyvést otvor pro splitovou klimatizaci přes zdivo a zateplení není až tak jednoduché. Vyžaduje totiž speciální montáž. Problém s přehříváním interiérů během letních tropických veder dokáže spolehlivě vyřešit i žaluziové stínění, namontované na oknech budov. Nejvhodnější jsou venkovní žaluzie. Ve srovnání s montáží často používané, ale energeticky náročné klimatizace, představují až 30 procentní roční úsporu nákladů. Kromě toho exteriérové žaluzie zvyšují tepelněizolační vlastnosti oken i v zimním období a v nočních hodinách,“ vysvětluje A. Kúdelová.

 

Největším výrobcem širokého sortimentu žaluzií na Slovensku, se značkou kvality, je už téměř čtvrtstoletí společnost K-system s. r. o., Žiar nad Hronom. Nabízí i široký sortiment další stínící techniky. Vyrábí a prodává interiérové, vertikální a exteriérové žaluzie a slunolamy, ale i sítě proti hmyzu na okna a dveře. Jako jediná firma nabízí 5 letou limitovanou záruku na exteriérové žaluzie. Studia stínící techniky K-system jsou na Slovensku v těchto městech: Bratislava, Nitra, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Prešov, Košice.

 

Využívání venkovních žaluzií má i další výhody. ,,Všechny druhy a typy námi vyráběných venkovních žaluzií poskytují účinnou ochranu interiérového zařízení před vyblednutím barev, ochranu před nežádoucími pohledy a umožňují plynulou regulaci přirozeného osvětlení a odrážení přímých slunečních paprsků. Přinášejí úsporu nákladů spojených s klimatizací během letního období. Stažené exteriérové žaluzie je výhodné využívat i v zimním období na zvýšení tepelné izolace oken. Pokud zůstane žaluzie stažena i přes noc, zabrání se přechodu tepla a nechtěnému úniku tepla do exteriéru. V létě dokáže dobré stínění zajistit rozdíl mezi exteriérovou a interiérovou teplotou o 7 až 10 stupňů Celsia,“ zdůrazňuje A. Kúdelová.

 

Více informací je na: http://www.ksystem.cz/

http://www.ksystem.cz/novinky/prehrivani-interieru-bytovych-domu.html

http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/akcie/koniec-horucavam-v-cinziaku.html

http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/novinky/exterierove-zaluzie-k-system-s-najdlhsou-zarukou-na-trhu.html

e-mail:  info@ksystem.eu, mobil: +420 723 923 182